Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Mirësevini në ueb-faqen e Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët ofron informata të detajuara lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me gjuhët zyrtare si dhe me gjuhët në përdorim zyrtar në teritorin e Republikës së Kosovës.

Kjo zyre përbëhet nga një ekip energjik i cili aktivisht punon në zbatimin e mandatit të zyres, mbron, promovon të gjitha gjuhët e komuniteteve dhe përkujdeset për përdorimin e drejtë të të gjitha gjuhëve në Kosovë.

 

Gjithashtu kjo zyrë punon që gjuhët zyrtare të kenë trajtim të barabartë në të gjitha institucionet qendrore dhe lokale, në institucionet e pavarura dhe ndërrmarjet publike,duke respektuar ligjin, duke respektuar te drejtat e njëri tjetrit përfshirë edhe të drejtën e çdo individi në përdorimin e gjuhës së vet. Po ashtu angazhohet në ngritjen e kapaciteteve nëpër institucione për përdorimin e gjuhëve, jep rekomandime dhe mbështetë çdo iniciativë pozitive,për të avancuar shumëllojshmërinë gjuhësore në Kosovë.

Zyra e Komisionerit për Gjuhët bën fushatë në komunën e Mitrovicës

Zyra e Komisionerit për Gjuhët bën fushatë në komunën e Mitrovicës27 shtator 2017 PrishtinëPër të shënuar Ditën Evropiane të Gjuhëve, Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim – Misioni në Kosovë, kanë organizuar një aktivitet lidhur me promovimin e kësaj dite në qendër të Mitrovicës....më shumë

Në Ditën Evropiane të Gjuhëve, në Prizren, komisioneri Mladenovic takon studentët e Universitetit të Prizrenit

Me rastin e shënimit të Ditës Evropiane të Gjuhëve, Zyra e Komisionerit për Gjuhët në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, kane organizuar takim të përbashkët me studentët e Universitetit të Prizrenit, profesorë të Universitetit të Prizrenit, organizata Jo-Qeveritare dhe me zyrtarë komunalë.më shumë

Takim me nxënësit e Plemetinës,nga Komuna e Obiliqit, me rastin e Ditës Evropiane të Gjuhëve

Në ambientin e oborrit të shkollës “Pandeli Sotiri” dhe “Sveti Sava”, Zyra e Komisionerit për Gjuhët në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, kanë takuar nxënësit e klasave të përziera të të dy shkollave, ku me ta është biseduar për rrëndësinë e shënimit të Ditës...më shumë

Shënohet Dita Evropiane e Gjuhëve në Gjilan

Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) ka marrë pjesë në një tryezë të rrumbullakët ku kanë marrë pjesë zyrtarë komunalë të rajonit të Gjilanit, qytetarë dhe përfaqësues të Organizatava Jo-Qeveritare.më shumë

U mbajt punëtoria e katërt me ndërrmarjet publike lidhur me definimin e detyrave dhe obligimeve të anëtarëve të Rjetit për politika të gjuhëve

Zyra e Komisionerit për Gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Misioni në Kosovë, kanë organizuar punëtorinë e katërt me personat kontaktues nga ndërrmarjet publike, për të diskutuar rreth dokumentit “Termat e referencës të Rrjetit për politika të gjuhëve.më shumë