Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Ministritë

INSTITUCIONI

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

MINISTRIA E FINANCAVE

MINIRE QYQALLA –

ZYRTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Tel. 038 200-34-646

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Qeverisë

Kati 11

Tel. 038 200 34 119

Mob: +377 (0) 44 418 112

e-mail: [email protected]


MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË

GANI SEFERI

ZYRTAR PËR PËRFAQËSIM TË KOMUNITETEVE DHE MUNDËSI TË BARABARTA

Tel: 038 512-801

Mob: +377 (0) 44 626 807

e-mail: [email protected]

Lagjja e spitalit perball Farmedit

Tel. 038 200 36 581

Tel: 038 512 828

Mob: +377 (0) 44 108 331

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.mti-ks.org

MERITA MEHMETI

SHQIP - ANGLISHT

e-maili: [email protected]

Tel. 038512-571

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TE PUSHTETIT LOKAL

TEUTA FAZLIU

ZYRTARE PËR KOMUNITETE DHE GJUHË NË DEPARTAMENTIN PËR PËRFORMANCË DHE TRANSPARENCË KOMUNALE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 563.

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 277 505

HASAN TMAVA

GJUHE SERBE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 533

FATMIRE BERISHA

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038/200 35 505

MAHIJE FERATAJ

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038/200 35 513

MAJLINDA SHAQIRI

GJUHE SERBE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 601

FLURIM ARIFI

GJUHE ANGLEZE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 35 631

MINISTRIA E INTEGRIMEVE EVROPIANE

GËZIM DUSHI

Tel: 038 200 27 014
e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Qeverisë

Tel. 038 200 27 048

Mob: +386 (0) 49 159 455

[email protected]

http://mei-ks.net

Nuk ka përkthyes

MINISTRIA E ADMINISTRATËS PUBLIKE


Objekti i Ri Qeveritar (ish Rilindja), kati 17

Tel. 038 200 30 007

[email protected]

http://map.rks-gov.net

VERA ABDYLI

SHQIP SERBISHT

e-mail: [email protected]

tel: 038 200 30 844

LUMNIJE KIKA

SHQIP ANGLISHT

e-mail: [email protected]

tel: 038 200 30 664

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK

RESMIJE MUMXHIU UDHËHEQËSE E DSHM-SE

Tel: 038 200 215 08

e-mail: [email protected]

Rr. Sheshi Nëna Terezë, nr. 36, Ish Toskana

Tel. 038 200 21 501

Mob: +377 (0) 44 663 191

[email protected]

http://mzhe.rks-gov.net

SHPRESA GALIMUNA

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 215 24

MINISTRIA E KTHIMIT DHE KOMUNITETEVE

GORAN STALETOVIĆ
NËPUNËS PËR KOORDINIM PLANIFIKIM
Mob. 045/633 352
Tel: 038 200 16 519
e-mail: [email protected]Fushë Kosovë

Tel. 038-552-045

Centrx.16-502

[email protected]

http://www.mkk-ks.org

ARDIAN ZENELI

SERBISHT-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

MILAZIM ASLLANI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

LABERIE SYLEJMANI

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 16 517

MINISTRIA E BUJQËSISË

EMINE KELMENDI

SHEFE E NJËSISË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

e-mail: [email protected]

Rr. Nene Tereza nr. 35

Tel. 038 200 38 706

e-mail: [email protected]

http://www.mbpzhr-ks.net

FATIME BAJRAMI

SHQIP - SERBISHT

Tel: 038 211 998

e-mail: [email protected]

MERITA IBRAHIMI

SHQIP-ANGLISHT

Tel: 038 211 998

e-mail: [email protected]

AFERDITA PERNOKAJ

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 211 998

MINISTRIA E KULTURËS DHE SPORTIT

ALBAN BERISHA UDHËHEQËS I DIVIZIONIT TË SHËRBIMEVE TË PËRBASHKËTA

Tel: 038 200 22 074

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Partive Politike Rr. Nënë Tereza nr.35

Tel. 038 200 22 004

Tel: 038 211 064

Mob: +377 (0) 44 403 523

e-mail: [email protected] http://www.mkrs-ks.org

VIOLETA SMAJLI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038/211-783 ctrx 22580

Mob: +377 (0) 44 222 174

SADETE KRASNIQI-SHALA

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038212842 ctrx.22225

Mob: +377 (0) 44 324 053

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË

NAXHIJE SHALA

AJVAZI UDHËHEQËSE E DIVIZIONIT PËR BURIME NJERËZORE

e-mail: [email protected]

Centrex 20099

Mob: +377 (0) 44 149 282


MINISTRIA E SHËNDETSISË

FAIK HOTI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR INFORMIM NË MSH.

Tel: 038 200 24020

Mob: +377 (0) 44 169 325

Lagjja Arbëria

Ish Spitali i Mushkërive

Tel. 038 200 24 504

Tel: 038 200 24 004

Mob: +377 (0) 44 257 797

e-mail: [email protected]

http://www.msh-ks.org


MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPSINOR

ISMAIL RUDARI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATËS QENDORE

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 32 021

Objektin e Ri Qeveritar (ish Rilindja), kati 17

Tel. 038-200 32 004

Tel: 038 200 32 041

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]  

http://mmph.rks-gov.net

MUSTAFË MUSTAFA

DREJTOR NË DEPARTAMENTIN E PËRKTHYESVE

Tel: 038 200 32 119

MINISTRIA E PUNËS DHE MIRËQENIES SOCIALE

MUSA DEMIRI

UDHËHEQËS NË ZYRËN PËR KOMUNIKIM PUBLIK

e-mail: [email protected]

tel: +381 (0) 38 200 26 084

Afër EAR

Tel. 038 211 081

Tel: 038 200 26 033

http://mpms.rks-gov.net

SHABAN KRASNIQI

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 060

FIRDEZE HUNDOZI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 071

BUKURIJE VISOKA

SHQIP-ANGLISHT

[email protected]

038 200 26 071

LULJETA REXHEPI

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200 26 071

MINISTRIA E INFRASTUKTURËS

MUSTAFA GARA

DREJTOR I DEPARTAMENTIT TE DAQ-IT

e-mail: [email protected]

+377 (0) 44 286 347

+381 (0) 38 211 919

Ndërtesa e Kuvendit

C-304

Tel. 038 200 28 005

Mob: +377 (0) 44 186 283

e-mail: [email protected]

e-mail: laberi.pajaziti @rks-gov.net

e-mail: [email protected] http://mi-ks.net

MERLINDA SPAHIU

SHQIP-ANGLISHT

BINAK ULAJ

PËRKTHYES I KONTRAKTUAR SHQIP-SERBISHT

MINISTRIA E DREJTËSISË

LULZIM BEQIRI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR INTEGRIM EVROPIAN DHE KORDINIM TË POLITIKAVE

e-mail: [email protected]

Tel. 038 200 18 092

Ndertesa e ish-Rilindja, Kati IX

Tel. 038 200 18 018

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.md-ks.org

DREITA KOZMAQI

SHQIP-ANGLISHT

Mob:+377 (0) 44 102 728

Tel: 038 200 18 220

ISAK HAZIRI

SHQIP-SERBISHT

Mob: +377 (0) 44 533 227

Tel: 038 200 18 278

HAQIF SUDRULLI

SHQIP-FRENGJISHT

Mob: 045 538-667

Tel: 038/200-18-220

FLORENT GASHI

LEKTOR

Mob: +377 (0) 44 111 206

Tel: 038 200 18 278

JETON KABASHI

ANGLISHT-SHQIP

Cntrx: 200 18 367

Mob: +377 (0) 44 273 227

ZENEL HYSENI

SHQIP-SERBISHT

Cntrx: 200 18 627

+377 (0) 44 146 697

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

ARBEN KQIRA
ZYRTAR I LARTË LIGJOR

e-mail: [email protected]
Tel: 038-200-19-816


‘Rr. “Luan Haradinaj ” prapa Pallatit të Rinisë

Tel. 038 213 007

Mob: +377 (0) 44 222 777

e-mail: [email protected]

http://www.mpb-ks.org

MELIHA SHATRI

SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

Tel: 038 200-19 568

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTMENdërtesa e Qeverisë, Rr. "Nena Tereze" 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: 038 213 963
Tel: +381 38 213 985
e-mail: [email protected]


MINISTRIA E FORCËS SË SIGURISË

FATON KRASNIQI
SHEF I SEKTORIT PËR PËRKTHIM NË MFSK

e-mail: [email protected]
Tel: 038 200 13 581


Përball Hotel Viktoria ish Shtabi i përgjithshëm i TMK-se

Tel. 038 200 13 513

Mob: +377 (0) 44 176 079

Tel: 038 200 13 516

e-mail: [email protected] http://www.mksf-ks.org

MERITA SEFAJ

VIOLETA HASANI

SHQIP-ANGLISHT

TEUTA GASHI

SHQIP-ANGLISHT

JASMINKA REDŽIĆ

SERBISHT-SHQIP

TONE GASHI

LEKTORE

MINISTRIA E DIASPORËS

YMER AVDIU

SHEF I DIVIZIONIT PËR ARSIM

Tel. 038 200 17 023

e-mail: [email protected]

Sheshi Nena Tereze pa nr.

Te. 038 200 36 555

Mob: +377 (0) 44 844 007

e-mail: [email protected] http://med.rks-gov.net

BARBANA SEKIRAQA

SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

PRESIDENCA E KOSOVËS

ZIJUSH AHMETI

ZYRTAR I LART LIGJOR NË KKK NË ZPRK

e-mail: [email protected]

Ndertesa e Kuvendit, Sheshi Nena Tereze

Tel. 038 211 971

e-mail: [email protected]

http://www.president-ksgov.net


KUVENDI I KOSOVËS

ANTIGONA BAJRAMI KOORDINATORE –PËRKTHYESE NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE GJUHËSORE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS.

Tel: 038 200 211 261

Mob: +377 (0) 44 131 425

Tel: 038 200 10 520

e-mail: [email protected]

Sheshi Nena Tereze pa nr

Tel. 038 211 334

Tel: 038 200 10 012

Mob: +377 (0) 44 599 200

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.kuvendikosoves.org