Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Lajmet

U nda çmimi për praktikën më të mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve

10.12.2020

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), ka ndarë çmimin “Praktika më e mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve”. më shumë

Deklarata për Ditën Evropiane të Gjuhëve

25.09.2020

Nesër është Dita Evropiane e Gjuhëve, e cila festohet në të gjithë Evropën që nga viti 2001 me qëllim të ngritjes së vetëdijes për rëndësinë e të mësuarit të gjuhës në mënyrë që të forcojë të kuptuarit ndërkulturor shumëgjuhësorë, të promovojë diversitetin e pasur gjuhësor të Evropës dhe të inkurajojë mësimin e gjuhëve të huaja në shkolla dhe më gjerë.Ne përpiqemi që Kosova të jetë shembulli më i mirë i shumëgjuhësisë në rajon, në mënyrë që të ndërtojmë një shoqëri multietnike, një shtet më të mirë ligjorë, të ushtrohen të drejtat e të gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë, të forcojmë reputacionin e përgjithshëm të Institucioneve dhe integrimin më të shpejtë në strukturat Euro-Atlantike. më shumë

Me shpalljen e konkursit në vetëm një gjuhë zyrtare, KEK shkel Ligjin për përdorimin e gjuhëve

24.09.2020

Zyra e Komisionerit për gjuhët – ZKGJ pranë Zyres së Kryeministrit, me datë 18.09.2020, ka pranuar ankesë nga një qytetare e Republikës së Kosovës, lidhur me pozitat e reja të punës që janë shpallur në ueb faqen zyrtare të KEK-ut, vetëm në gjuhën shqipe. Konkursi publik për 171 pozita të reja është shpallur në faqen zyrtare të KEK-ut më 14 shtator, 2020 dhe përfshin informacione dhe formularë vetëm në gjuhën shqipe.më shumë

Sot kremtohet Dita Ndërkombëtare e gjuhës amtare

21.02.2020

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ), Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrimin (IOM) organizon ngjarjen me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.më shumë

Zyra e Komisionerit për gjuhët mban takim me zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës

27.11.2019

Në ambientet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës(ASK), komisioneri për gjuhët Slavisa Mladenovic, ka mbajtur takim me kryeshefin ekzekutiv, zt.Isa Krasniqi, ku janë diskutuar një mori çështjes lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare në pyetësorët dhe dokumentet tjera përcjellëse për Regjistrimin e popullsisë në vitin 2021, përfshirë këtu edhe fushatën e vetëdijësimit dhe informimit për qytetarët. më shumë

U nda çmimi për praktikën më të mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve

14.11.2019

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE), kanë ndarë çmimin “Praktika më e mirë në zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve”. më shumë

previous

1-6 Nga 181

next