Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

INFORMATË rreth Thirrjes publike

19.06.2019Ju informojmë se Thirrja publike e shpallur nga Zyra e Komisionerit për gjuhët me datë 11.06.2019 për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e Projekt propozimeve të OJQ-ve
afati për aplikim vazhdon deri më datë 1.07.2019, për shkak të numrit të vogël të aplikacioneve.
Të gjitha informatat mund ti gjeni në ueb faqen zyrtare www.komisioneri-ks.org   tek vegëza konkurse / shpallje  

Prapa