Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

INFORMATË rreth Thirrjes publike

01.07.2019

Vazhdon afati i aplikimit për thirrjen publike të shpallur nga Zyra e Komisionerit për gjuhët me datë 11.06.2019  për ofrimin e mbështetjes financiare publike të projekteve/programeve të OJQ-ve në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave gjuhësore, afati për aplikim vazhdon deri më datë 10.07.2019.


Më datë 4 korrik në ora 14:00, në Zyren e Komisionerit për gjuhët do të ketë sesion informues për të gjithë të interesuarit.


Të gjitha informatat mund ti gjeni në ueb faqen zyrtare www.komisioneri-ks.org   tek vegëza konkurse / shpallje.  

Prapa