Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Zyra e Komisionerit për gjuhët mban takim me zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës

27.11.2019

27 Nëntor 2019
Prishtinë

Në ambientet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës(ASK), komisioneri për gjuhët Slavisa Mladenovic, ka mbajtur takim me kryeshefin ekzekutiv, zt.Isa Krasniqi, ku janë diskutuar një mori çështjes lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare në pyetësorët dhe dokumentet tjera përcjellëse për Regjistrimin e popullsisë në vitin 2021, përfshirë këtu edhe fushatën e vetëdijësimit dhe informimit për qytetarët.

Zyra e Komisionerit për gjuhët (ZKGJ) ka hasur në mirëkuptimin e ASK-së në vazhdim të bashkëpunimit në mes dy Institucioneve për ngritjen e nivelit të zbatimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, gjithashtu edhe në ofrimin e mundësisë këshillëdhënëse dhe rekomandimet e duhura për ASK-ën që lidhen me përdorimin e gjuhëve zyrtare.

Zyra e Komisionerit për Gjuhët është themeluar në prill të vitit 2012 në kuadër të zyrës së Kryeministrit, në bazë të rregullores nr.07/2012. Zyra është e mandatuar për të mbikëqyr zbatimin e ligjit për gjuhët, punon me institucionet për të përmirësuar zbatimin e ligjit dhe për të promovuar dhe mbrojtur të drejtën për të përdorur gjuhën e të gjitha komuniteteve në Kosovë.
 

Prapa