Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Agjencitë dhe Institucionet tjera

EMRI I INSTITUCIONIT

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT

BESA GJOKAJ JASHARI

e-mail: [email protected]

Mob:044 879 217

Tel: +381 38 518 994

Tel: +381 38 518 980

Adresa: Rr. Nazim Gafurri nr.31 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 518 980

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.akk-ks.org


KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

VALENTINA SOPJANI

e-mail:[email protected]

Mob: +377 (0) 44 208 814

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kgjk-ks.org

Tel: +381 (0) 38– 243 – 630 ext.124

LUMNIJE ETEMI

PËRKTHYESE E LARTË, SHQIP - SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: lumnije_etemi @hotmail.com

XHELAL NUHIU PËRKTHYES, SHQIP - ANGLISHT DHE ANASJELLTASe-mail: [email protected]

VALENTINA SOPI

PËRKTHYESE, SHQIP - ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

REMZIJE AJETI PËRKTHYESE, SHQIP- SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

AYLA RUVA

PËRKTHYESE, SHQIP -SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS

FITORE GASHI

MENAXHERE E ZYRËS

E-mail: [email protected]

Tel: +381 38-200-10911

Tel: +381 38-213-797

Adresa: Rr. Bedri Pejani nr.7 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 213 709

e-mail: [email protected]

Ueb: http://krpp.rks-gov.net


PROKURORI I SHTETIT

NORA DEDI

e-mail: [email protected]

Tel: +377 44/786-033

Adresa: Ndërtesa e ish Bankes se Lubjanes, Kati VIII 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 200 18 848

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.psh-ks.net


AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

DARDAN KRASNIQI

DREJTOR I ADMINISTRATËS

Tel: +381 (0) 38500 400 – ext 2032

Mob: +377 (0) 44 148 736

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Ilir Konushevci nr.8 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 500 400

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.pak-ks.org/

PËRKTHYESIT NGA GJUHA SHQIPE NË GJUHEN ANGLEZE DHE ANASJELLTAS:

ARTAN MUHARREMI

MIMOZA XHEMSHITI

ALBAN IDRIZI

BASRI SHOSHOLLI

AMOR SAHATCIU

PËRKTHYESIT NGA GJUHA SERBE NË ANGLEZE DHE ANASJELLTAS:

SRĐAN MILENTIJEVIĆ

ALEKSANDAR STERĐEVIĆ

SAMI DELIU

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

ARMIN BUSHATI

ZEVENDES UDHEHEQES I NJESISE SE PERKTHIMEVE.

e-mail: [email protected]

Mob. +381 45 509 006

Adresa: Rr. Musine Kokollari nr. 16 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +377 (0) 45 509 000

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.oag-rks.org

Artan Venhari, Zëvendës AP

e-mail: [email protected]

Tel: +377 (0) 45 509 003


ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

FLUTURA DURAKU

ZYRTARE E LARTË GJUHËSORE PËRKTHEN SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 211 633

Mob: +377 (0) 44 401 140

Adresa: Rruga Garibaldi 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 213 378

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://oshp.rks-gov.net

FLUTURA DURAKU

ZYRTARE E LARTË GJUHËSORE PËRKTHEN SHQIP-ANGLISHT

Mob: +377 (0) 44 401 140 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

XHEMAIL PEQANI

UD DREJTORI I ZYRËS LIGJORE

e-mail: [email protected];

[email protected];

Tel: +381 (0) 38 551-815

Mob: +377 (0) 44 736-063

Adresa: Rr. Migjeni pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 211 337

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kqz-ks.org

VERA DULA

PERKTHYSE NGA GJUHA SHQIPE NE GJUHEN SERBE DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected] Tel: +377 (0) 44 403 498

VESA XHARRA

PERKTHYESE SHQIP -ANGLISHT

e-mail: [email protected] Tel. 200 23 530

ARGJINA MISINI

perkthyese serbisht-anglisht

[email protected] ,

Tel: 200 23 530

KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE

ARTA DULAJ

KRYESUESE E SEKTORIT GJUHËSOR

Tel: +377 44 603 393

e-mail: [email protected]

Tel. +381 (0) 38 240 252

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kosovo-mining.org

ARTA DULAJ

PËRKTHYESE SHQIP -ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

SHPRESA KRASNIQI

PËRKTHYESE SHQIP -SERBISHT DHE ANASJELLTAS

KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA

FIKRETE ÇOÇAJ

ZYRTARE PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

Mob: +377 (0) 44 393 668

Mob: +386 (0) 49 732 478

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Gazmend Zajmi nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 245 031

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpm-ks.org/


AKADEMIA E DREJTËSISË

LULJETE HETEMI UDHËHEQËSE E PROGRAMIT PËR HULUMTIME DHE PUBLIKIME NË IGJK.

Tel: +381 (0) 38200 18 673

Mob: +377 44 658 724

e-mail: [email protected]

Adresa:

Institucioni Gjyqesor i Kosovës

Address: Lagja e Spitalit, Str.Muharrem Fejza nn

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kgjk-ks.org

LINDA FEJZULLAHU

e-mail: [email protected],

Tel: +381 (0) 38 200 18 676

GËZIM FETAHU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 675

ISMET SADRIU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 671

FAMIRE CACAJ

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 668

AVOKATI I POPULLIT

DRAGANA RODIC

KËSHILLTARE POLITIKE

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 183 261

Adresa: Rr. Enver Maloku nr.28 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 38/501-401

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.ombudspersonkosovo.org

MERXHAN AVDYLI REDAKTOR/LEKTOR

ISMET JASHARI PËRKTHYES

NIMAN HAJDARI PËRKTHYES

BANKA QENDRORE E KOSOVËS

MUHARREM UKA

DREJTOR I ADMINISTRATES SË PËRGJITHSHME TË BQK-SË

e-mail: [email protected];

Adresa: Rr. Garibaldi nr.33 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 222 055 430

e-mail:[email protected]

Ueb: http://www.bqk-kos.org

IRENA JAHOLLI

PËRKTHYESE E GJUHËS ANGLEZE ANGLISHT – SHQIP DHE ANASJELLTAS

ORNELA PALLAGASHI

PËRKTHYESE E GJUHËS ANGLEZE ANGLISHT – SHQIP DHE ANASJELLTAS

EMINE KALAJ

PERKTHYESE E GJUHES SERBE SHQIP - SERBISHT DHE ANASJELLTAS

AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

RUZHDI JUSUFI

UDHËHEQËS I ADMINISTRATËS & ZYRTAR LIGJOR

AUTORITETI RREGULLATOR I TELEKOMUNIKACIONIT

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Pashko Vasa nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 212 345

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.art-ks.org

KOMPANIA E KONTRAKTUAR A. SH. “BETI & OLA, PRISHTINË.

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

SALA AHMETI

ZYRTARE EKZEKUTIVE NE ZYREN E DREJTORIT TE PERGJITHSHEM

e-mail: [email protected]

tel: +381 (0) 38 248 624

mob: +377 (0) 44 235 541

Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 248 629

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.caa-ks.org

ASNJË PËRKTHYES, SIPAS NEVOJES KONTAKTOHET AGJENCIA.

ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË SË KOSOVËS

ARDIANA BOKSHI

UDHEHEQESE E NJESISE SE ADMINISTRATES.

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 787 057

Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 247 615

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.ero-ks.org


ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM

RAMIZ KRASNIQI

KRYESUES I DEPARTAMENTIT PËR ADMINISTRATË&FINANCA

e-mail: [email protected];

Tel: +381 (0) 38 249 165 lok. 110

Mob: +377 44 239 379

Adresa: Rr. Ferat Dragaj nr.68 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 165 ext.101/113

e-mail: [email protected]

Ueb: www.wwro-ks.org


TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

JETON DEMI

MENAXHER PËR PR DHE PËRKTHIME

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 244 341 ext. 206

Mob: +387 (0) 44 422 575

Adresa: Rr. Agim Ramadani nr.10 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 244 337

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.trusti.org

SUZANA HAXHIMEHMETI

PËRKTHYESE DHE ZYRTARE PËR MARRËDHËNIE ME KLIENT

e-mail: [email protected]

Tel: +381 244 341 # 109

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURENCËS

ETRIT TETOVA

INSPEKTORË PRANË AKK

+377 (0) 44 265 758

Tel: +381 (0) 38 200 10931

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 10 976

e-mail: [email protected]

Ueb: http://ak.rks-gov.net

Lule Isufi

shqip-anglisht dhe anasjelltas Mob: +377 (0) 44 171 612

Tel: +381 3820010929

e-mail: [email protected]

KOMISIONI PËR NDIHMË JURIDIKE

DRITA REXHEPI

UD DREJTORESHË EKZEKUTIVE

ZYRA E DREJTORIT EKZEKUTIV

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Tel: +381 (0) 38 200 18 396

Mob: +377 (0) 44 508 802

e-mail: [email protected]

[email protected]

Adresa: Rr.Zenel Salihu nr.30 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 18 943

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.knj-rks.org

MOMENTALISHT NUK KANË PËRKTHYES

KESHILLI I PAVARUR MBIKËQYRES PER SHERBIMIN CIVIL TE KOSOVËS

ISLAM CAKAJ

ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR

e-mail: [email protected];

Mob: +377 (0) 44 117 982

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 212 040 ext:10 951

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kpmshc.rks-gov.net

centrex 10-951 mob:044/117 982

NUK I KANË DËRGUAR EMRAT E PËRKTHYESVE

AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE

FLORINA ZEQIRI

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 300 263

Adresa: Rr. Rrustem Statovci nr.29 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 220 040

e-mail: [email protected]

Ueb: www.arh-ks.org

NUK KANË PËRKTHYES

AGJENCIA SHTETËRORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

JETON ARIFI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR REGJISTRIM DHE MARRËDHËNIE ME JASHTË

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 254 785

e-mail:[email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 62 950

VALON KRYEZIU

AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS

LIRAK BROVINA

e-mail: [email protected]

Mob: +386 49 404 545

Adresa: Rr. Perandori Justinian nr.5 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 918

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpaonline.org

FETIJE HALITAJ

KOORDINATORE E NJËSISË GJUHËSORE

LIRAK BROVINA

ZYRTAR I LARTË GJUHËSOR

ALEN AZEMI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

SERIJE SYLEJMANI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

ADNAN IBRAHIMI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

MENTOR ZARIQI ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS

BUJAR MUSTAFA

INSPEKTOR

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 676 683

Tel: +381 (0) 38 521 169

038 200 19 697

Rruga: Tirana, p.n
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel: + 381 (0) 38 521 201

Tel: +381 (0) 38 521 149
Centrex: (200) 19 691 dhe (200) 19 702


DOGANA E KOSOVËS

VALDETE KRASNIQI  DREJTORESHË E DREJTORISË PËR ADMINISTRATË DHE FINANCA

e-mail: [email protected]

Mob: +387 (0) 45 198 006

SEKTORIN PËR INFORMIM

Tel: +381 (0) 38 540 350

ADRIATIK STAVILECI

ZYRA PËR MEDIA

Tel: + 381 38 541 031

Mob: 045 550 403

QENDRA OPERATIVE

Mob: + 377 45 550 708

Mob: + 377 45 550 709

Mob: + 377 45 550 711

e-mail: [email protected]

ZHAKLINA VATAJ

PËRKTH SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

ARSIM OSMANI

PËRKTH SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

BLETA DËRMAKU

PËRKTH SHQIP-ANGLISHT

e-mail: bleta.dë[email protected]

ALBANA SHULETA

PËRKTH SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS

ARBERT ABDYLI

PERKTHYES SHQIP-SERBISHT, SERBISHT-SHQIP

e-mail

Tel: +381 38 200 31 150

Mob: +377 44 219 765

Adresa: Rr. Zenel Salihu nr. 4 Prishtinë Kosovë ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV Tel: +381 (0) 38200 31 112 e-mail: [email protected]

ZYRA PËR KOMUNIKIM TË ESK-SË

Tel: +381 (0) 38200 31 143

e-mail: [email protected]

Qendresa Sala asistente e kryeshefit

[email protected]

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS

LUMNIJE HASHANI

ZYRTARE PER ÇESHTJET E LEGJISLACIONIT EKONOMIK

Tel: +381 (0) 38 780 332

Tel:+381 (0) 38 224 741

Mob: +377 45 631 900

Fax: +381 (0) 38 224 299

e-mail: [email protected]

Rr. Nenë Tereza No.20
10000 Pristina
Republika e Kosovës [email protected] Tel: +381 (0) 38 224 299

Tel: +381 (0) 38 780 307

Fax: +381 (0) 38 224 29


AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS

DENIS PITARKA

EKSPERT PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Arkivit të Kosovës, kati i dytë
Prishtinë Kosova

Tel: +381 (0) 38 512 353

Fax: +381 (0) 38512 356

e-mail: [email protected]

RIZA BAFTIU

PËRKTHYES (SHQIP- SERBISHT) NE AGJENCINE KADASTRALE TE KOSOVËS

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS

FATMIRJA MURATOVIQ

PËRKTHYESE NGA GJUHA SERBE NË GJUHËN SHQIPE DHE ANASJELLTAS
e-mail: [email protected]

Tel: +381 38/200-250-08

Mob: +377 44 601 240

Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton

10 000 Prishtinë, Kosovë

E-mail:

 [email protected]

Prishtina-1

Tel: +381 (0) 38200 255 21

Prishtina-2

Tel: +381 (0) 38200 255 17

PËR PËRKTHIME ANGAZHOJNË AGJENCINË

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS

NEXHMEDIN SHALA
Tel: +38138500600-2068
Mob: +37744138376
Mob: +37745569600
e-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: +381 (0) 38 500 600, ext 3232, 3028


POLICIA E KOSOVËS

HYSNI SHALA

SHEF I ZYRËS PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Mob: +377 (0) 44 212 031

DPP-Prishtinë

Policia e Kosovës

Tel. +381 (0) 38 5080 1051

Mob. +377 (0) 44 212 031

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE

EMIN UKA

UDHËHEQËS I DIVIZIONIT PËR PËRKRAHJE GJUHËSORE

E-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 911 016

Vushtrri - Kosovë Tel: 028/570 007 – 028/571 228, Fax: 028 570 613, Web: aksp.rks-gov.net

Ismail Smakiqi
Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë
Tel: +381 (0) 28 570 008E-mail: [email protected], Adresa : AKSP- Vushtrri
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Tel: +377 (0) 44 911 016

028 570 008 ext 187


UNIVERSITETI I PRIZRENIT

SHKELQIM MILLAKU

PROFESOR I RREGULLTE NE FAKULTETIN E EDUKIMIT

Email: [email protected]

e-mail: [email protected] 

Mob: +377 (0) 44 886 466


AGJENCIA E KOSOVËS PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE

PRANVERA BEHRAMI

e-mail: [email protected]

200 24 270

Tel: +381 (0) 38 200 24 266


AGJENCIA E KOSOVËS PËR AKREDITIM

FURTUNA MEHMETI

U.D. Drejtor

Tel: +381 (0) 38– 200 20 577

E-mail: [email protected]

Agjencia e Kosovës për Akreditim
10000 Prishtinë, Kosovë
Rr. Agim Ramadani, Qendra e Studentëve, Kati i dytë
Tel: +381 (0) 38212761
Fax: +381 (0) 38213087
E-mail: [email protected] 


AGJENCIONI PËR REGJISTRIM CIVIL
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR - ASHNA

ARBEN KOCI 

UDHËHEQËS I SEKTORIT PËR MARRËDHËNIE ME JASHTË
Mob: +377 (0) 44 266 268
e-mail: [email protected]

Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan
Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
[email protected]
http://www.airportpristina.com


AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË

KUJTIM UKA 

SHEF I SEKTORIT TË MBETJEVE

e-mail:

[email protected]

Tel: +381 200 38 306