Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Ndërrmarjet Publike

INSTITUCIONI

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

HEKURUDHAT E KOSOVËS INFRAKOS

REFET ÇITAKU –

U.D I SEKRETARIT

Tel: +381 38 550 550 177

Mob: +386 49 228 570

+377 44 362 867

e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Adresa: Sheshi i Lirisë p.n. Fushë Kosovë

Tel: +381 (0) 38 550 550 550

Fax: +381 (0) 38 550 550 501

[email protected]

http://www.kosovorailway.com

JETON CUBAJ –

PËRKTHYES ANGLISHT- SHQIP

e-mail: [email protected]

Tel: 00381/(0)38-550-550-229

Mob: +377 (0) 44/211-727

HEKURUDHAT E KOSOVES TRAINKOS

SEFEDIN SEFAJ –

HEKURUDHAT E KOSOVËS TRAINKOS SH.A. MENAXHER PËR PLANIFIKIM, ZHVILLIM DHE KOORDINIM

Tel: +381 (0) 38 534 837

Mob: +386 (0) 49 503 901KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

NEXHAT PODRIMAJ –

SEKRETAR I KOMPANISE

Tel: 038 /501 701 1253

+386 (0) 49 999 948

e-mail: [email protected]

Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 543 458

+381 (0) 38 55 11 11

e-mail: [email protected]

http://www.kek-energy.com


POSTË DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS

VLLAZNIM BOJAJ –

KOORDINATOR PER RELACIONE ME PUBLIKUN DHE RRJETE SOCIALE

Telekomi i Kosovës Sh. A

Tel: +381 (0) 38 555 630

Mob: +377 (0) 44 685 130

e-mail:

[email protected]

http://www.valamobile.com

Dardania pa nr., Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 500 555

+381 (0) 38 554 554

[email protected]

[email protected]

[email protected]

http://www.ptkonline.com

TEUTA HYSENI

+377 (0) 44 393 607

NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE 'IBËR LEPENC'

OSMAN KOZMAQI - DREJTOR I ADMINISTRATES SE PERGJITHSHME

Tel: 038 525 006

038 520 847

Centrx: +381 38 525 006

Mob: +377 (0) 44 642 160

e-mail:

[email protected]

Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 226 070

Tel: +381 (0) 38 225 006

Fax: +381 (0) 38 226 159

E-mail: [email protected]

http://www.iber-lepenc.org/

ARTAN SALIHU -

GJUHË SHQIPE, GJUHË ANGLEZE DHE GJUHË SERBO-KROATE

+381 (0) 38 525 006

e-mail: [email protected]

KOSTT - OPERATOR I SISTEMIT, TRANSMISIONIT DHE TREGUT

KIMETE FAZLIU - MENAXHERE E ADMINISTARTËS DHE PERSONELIT

E-mail: [email protected]

tel: 038 501 301 140

Mob: +387 (0) 44 135 428 

Rr. Xhemail Prishtina nr.12 Prishtine

Tel: +381 (0) 38 230-102

[email protected]

[email protected]

http://www.rtklive.com


RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS - RTK

ANAMARI REPIC - ZËVËNDËSE E DREJTORIT GENERAL TË RTK

Mob: +386 49 753 753

E-mail: [email protected]TERMOKOS - NGROHTORJA E QYTETIT TE PRISHTINËS

FADIL BERISHA - ZYRTAR KRYESOR PËR FINANCA DHE THESARE

Mob: +386 (0) 49 718 817

E-mail: [email protected]NGROHTORJA E QYTETIT GJAKOVA

Nuk është emëruar ende edhe perkunder insistimit tonë

01.12.2015KOMPANIA E UJËSJELLËSIT PRISHTINA

SOKOL DURAKU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 38 60 30 10

+381 38 60 32 11

[email protected]

[email protected]

http://www.kur-prishtina.com

ANITA HARADINAJ

Mob: +377 (0) 44 429 977

KOMPANIA E UJËSJELLËSIT HIDRODRINI

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë

Tel: +381 (0) 39 432 355

Mob: +377 (0) 44 142 904

[email protected]

http://hidrodrini.com/

MEHDI KELMENDI

Mob: +377 (0) 44 117 386

e-mail: [email protected]

FERASETE ALIJA

Mob: +386 (0) 49 291 886

e-mail: [email protected]

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË KDMK

ALBIANA AVDIJA -

ZYRTARE PËR INFORMIM, ZËDHENSE E KOMPANISË

e-mail:

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 641 582

Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë

Tel: (038) 554 552

Mob (044) 411 695

[email protected]

e-mail: [email protected]

KOMPANIA RJONALE E UJËSJELLËSIT BIFURKACIONI

HAJRUSH VLADI -

JURIST I DIPLOMUAR, ZYRTAR JURIDIK NË KOMPANI

Mob: +377 (0) 44 219 587

e-mail: [email protected]

Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj

Tel: +381 (0) 290 320 650

Fax: +377 0) 44 172 573

[email protected]


NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE

ILMI BEQIRI -

UDHËHEQËS I SHËRBIMIT TË QIRASË

Mob: +387 (0) 45 544 006

e-mail: [email protected]

Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 55 33 11

+381 (0) 38 52 30 01

Fax: +381 (0) 38 52 24 46

[email protected]

Publike Banesore nuk ka të punësuar përkthyes

KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL SH.A. "HIDROMORAVA

NAZMIJE DEMIRI -

EKONOMISTE E DIPLOMUAR

Mob: +387 (0) 44-290-658

Tel: 038 326 980

e-mail: [email protected]

Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan

Tel: +381 (0) 280 325 658

Fax: +381 (0) 280 325 658

e-mail: [email protected]

http://www.hidromorava.com

Hidromorava nuk ka përkthyes të punësuar por këta të punësuar kanë njohuri në gjuhën serbe

Rozelita Hasani, Juriste e diplomuar

Mob: +377 (0) 44 553 850

e-mail: [email protected]

Skender Ramadani, Ing. i Hidros

Mob: +377 (0) 44 295 105

e-mail: [email protected]

Nerxhivane Krasniqi, Juriste e diplomuar

Mob: +377 (0) 44 357 763

e-mail: [email protected]

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT “GJAKOVA”

KASTRIOT ZHAVELI

Mob: +386 (0) 49 732 505

email: [email protected]

rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 322 055

Mob: +377 (0) 44 307 627

e-mail: [email protected]


KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL " MITROVICË"

NIMAN BALIU -

KOORDINATOR PËR INFORMIM

Tel: 028 520 304 lokal 108

Mob: +377 (0) 45 201 967

e-mail: [email protected]

[email protected]

Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 520 304

Fax: +381 (0) 28 533 707

e-mail: [email protected]

NIMAN BALIU

SHQIP/ANGLISHTI/SERBISHT

e-mail: [email protected];

028 520 304 lok 108

Mob: +377 (0) 44 366 977

KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL SH.A. "HIDROREGJIONI JUGOR"

FADIL BERISHA

ZYRTAR I LARTË PËR RAPORTIM DHE PLAN BIZNES

Mob: +377 (0) 44 769 496

e-mail: [email protected]

Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 150

Fax: +381 (0) 29 244 150

e-mail: [email protected]

http://www.hr-jugor.com

Blerina Zhupi

shqip-anglisht-turqisht

[email protected]

Mob: +377 (0) 44 817 563

KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE PASTRIMI

ARBNORA ADEMI

ZËDHËNËSE E KOMPANISË

E-mail: [email protected]

Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë

Tel: +381 (0) 603 191

Mob: +377 (0) 44 201 748

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE AMBIENTI

NEXHAT ABDULLAHI

SKRYESHEF EKZEKUTIV KRM"AMBIENTI"SH.A. PEJË

e-mail: [email protected]

Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë

Tel: +381 (0) 39 420 368

+381 (0) 39 434 457

Mob: +381 (0) 44 139 448

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE PASTËRTIA

NAZMI JASHARI

SEKRETAR NE KRM " PASTERTIA " SH.A

Mob: +377 (0) 44 219 574

e-mail: [email protected]

Rr. Enver Topalli nr. 44, 70000, Ferizaj

Tel: +381 (0) 290 327 501

Mob: +381 (0) 44 155059

e-mail: [email protected]

Sipas nevojës i bën përkthimet Nazmi Jashari.

KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE ECO-REGJIONI

LULJETA BRAHA

SEKRETARE E BORDIT TË DREJTOREVE

Mob: +377 (0) 44 593 029;

Tel: 029 24 42 60

Fax: 029 24 47 53

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren

Tel: +381 (0) 29 244 260

Mob: +377 (0) 44 438 486

email: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE HIGJIENA

FATMIR MALIQI

DEPARTAMENTI JURIDIK - SEKRETAR ECOHIGJIENA SH.P.K

Tel: + 377 (0) 45 861 635

+377 (0) 44 137 212

www.ecohigjiena.com

e-mail:[email protected]

e-mail: [email protected];

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan

Tel: +381 (0) 280 320 040

+381 (0) 280 324 040

Fax: +381 (0) 280 324 040

e-mail: [email protected]

[email protected]

http://krm-higjiena.com


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE UNITETI

Eshte përsëritë kërkesa me 04.12.2013

Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë

Tel: +381 (0) 28 533 211

+381 (0) 28 583 983

e-mail: [email protected]


KOMPANIA RAJONALE E MBETURINAVE ÇABRATI

ILIRJANA EFENDIA

MENAXHERE PROKURIMI

Tel: 0390 321 588

Mob: +377 (0) 44 712 134

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë

Tel: +381 (0) 390 321 588

Mob: +381 (0)44 501 270

e-mail: [email protected]

Nuk ka të punësuar përkthyes

KEDS - KOMPANIA KOSOVARE PËR DISTRIBUIM DHE FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE

PRANVERA RUGOVA

ZYRA LIGJORE E KEDS-it

E-mail: [email protected]

Bulevardi Bill Klinton nr.5

Prishtina 10000, Republika e Kosovës

Mob: +386 (0) 49 790 053