Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Raportet Mediale

  

Nacionalizmi gjuhësor është paranojë!

19.04.2017

më shumë

Komisioneri për gjuhë jep sqarime rreth testeve të provimeve pranuese në gjuhët e Komuniteteve joshumicë

10.11.2014

 më shumë

Promovimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë

15.10.2014

Tung, zdravo, merhaba, hello! Janë këto përshëndetjet në gjuhën shqipe, serbe, turke, rome, boshnjake dhe shumë gjuhë tjera që do të dëgjoni gjatë shëtitjes së mesditës në qendër të Prishtinës. Kjo ndodh tani, në vitin 2014. Në vitin 1999 gjendja nuk ka qenë e njëjtë. Të folurit e ndonjë gjuhe tjetër lokale përveq gjuhës shqipe në Prishtinë ka mundur të ketë pasoja të rënda.më shumë

Gjuha problem edhe si ligj

25.05.2014

 më shumë

Deputeti Kervan kërkon që UPZ-ja dhe KEDS-i ta përdorin gjuhën turke

25.02.2014

Deputeti Kervan kërkon që UPZ-ja dhe KEDS-i ta përdorin gjuhën turkemë shumë

Institucionet sfidohen në përdorimin e gjuhëve zyrtyare

13.09.2013

 më shumë

previous

1-6 Nga 7

next