Contact

Address:

Government Building
Floor VI, No.605A
Street:Mother Theresa n.n.
10 000 Pristina,Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Photo Gallery

Quick Facts

- Official Languages in Kosovo are Albanian and Serbian.

- Language of any community that constitutes five (5) per cent of the total population in any municipality will have the status of an official language.

- Language of any community that constitutes three (3) or more per cent of the total population in any municipality or has been traditionally spoken in a municipality can be used as a language in official use.
 
- In Prizren municipality, Turkish language has a status of an official language, as the traditional language.

Agencies and Other Institutions

EMRI I INSTITUCIONIT

PERSONI KONTAKTUES

ADRESA

PËRKTHYESIT

AGJENCIA KUNDËR KORRUPSIONIT

BESA GJOKAJ JASHARI

e-mail: [email protected]

Mob:044 879 217

Tel: +381 38 518 994

Tel: +381 38 518 980

Adresa: Rr. Nazim Gafurri nr.31 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 518 980

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.akk-ks.org


KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

VALENTINA SOPJANI

e-mail:[email protected]

Mob: +377 (0) 44 208 814

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kgjk-ks.org

Tel: +381 (0) 38– 243 – 630 ext.124

LUMNIJE ETEMI

PËRKTHYESE E LARTË, SHQIP - SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: lumnije_etemi @hotmail.com

XHELAL NUHIU PËRKTHYES, SHQIP - ANGLISHT DHE ANASJELLTASe-mail: [email protected]

VALENTINA SOPI

PËRKTHYESE, SHQIP - ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

REMZIJE AJETI PËRKTHYESE, SHQIP- SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

AYLA RUVA

PËRKTHYESE, SHQIP -SERBOKROATISHT DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected]

KOMISIONI RREGULLATIV I PROKURIMIT PUBLIK TË KOSOVËS

FITORE GASHI

MENAXHERE E ZYRËS

E-mail: [email protected]

Tel: +381 38-200-10911

Tel: +381 38-213-797

Adresa: Rr. Bedri Pejani nr.7 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 213 709

e-mail: [email protected]

Ueb: http://krpp.rks-gov.net


PROKURORI I SHTETIT

NORA DEDI

e-mail: [email protected]

Tel: +377 44/786-033

Adresa: Ndërtesa e ish Bankes se Lubjanes, Kati VIII 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 200 18 848

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.psh-ks.net


AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

DARDAN KRASNIQI

DREJTOR I ADMINISTRATËS

Tel: +381 (0) 38500 400 – ext 2032

Mob: +377 (0) 44 148 736

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Ilir Konushevci nr.8 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 500 400

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.pak-ks.org/

PËRKTHYESIT NGA GJUHA SHQIPE NË GJUHEN ANGLEZE DHE ANASJELLTAS:

ARTAN MUHARREMI

MIMOZA XHEMSHITI

ALBAN IDRIZI

BASRI SHOSHOLLI

AMOR SAHATCIU

PËRKTHYESIT NGA GJUHA SERBE NË ANGLEZE DHE ANASJELLTAS:

SRĐAN MILENTIJEVIĆ

ALEKSANDAR STERĐEVIĆ

SAMI DELIU

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

ARMIN BUSHATI

ZEVENDES UDHEHEQES I NJESISE SE PERKTHIMEVE.

e-mail: [email protected]

Mob. +381 45 509 006

Adresa: Rr. Musine Kokollari nr. 16 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +377 (0) 45 509 000

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.oag-rks.org

Artan Venhari, Zëvendës AP

e-mail: [email protected]

Tel: +377 (0) 45 509 003


ORGANI SHQYRTUES I PROKURIMIT

FLUTURA DURAKU

ZYRTARE E LARTË GJUHËSORE PËRKTHEN SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 211 633

Mob: +377 (0) 44 401 140

Adresa: Rruga Garibaldi 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 213 378

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://oshp.rks-gov.net

FLUTURA DURAKU

ZYRTARE E LARTË GJUHËSORE PËRKTHEN SHQIP-ANGLISHT

Mob: +377 (0) 44 401 140 

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE

XHEMAIL PEQANI

UD DREJTORI I ZYRËS LIGJORE

e-mail: [email protected];

[email protected];

Tel: +381 (0) 38 551-815

Mob: +377 (0) 44 736-063

Adresa: Rr. Migjeni pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 211 337

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kqz-ks.org

VERA DULA

PERKTHYSE NGA GJUHA SHQIPE NE GJUHEN SERBE DHE ANASJELLTAS

e-mail: [email protected] Tel: +377 (0) 44 403 498

VESA XHARRA

PERKTHYESE SHQIP -ANGLISHT

e-mail: [email protected] Tel. 200 23 530

ARGJINA MISINI

perkthyese serbisht-anglisht

[email protected] ,

Tel: 200 23 530

KOMISIONI I PAVARUR PËR MINIERA DHE MINERALE

ARTA DULAJ

KRYESUESE E SEKTORIT GJUHËSOR

Tel: +377 44 603 393

e-mail: [email protected]

Tel. +381 (0) 38 240 252

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kosovo-mining.org

ARTA DULAJ

PËRKTHYESE SHQIP -ANGLISHT DHE ANASJELLTAS

SHPRESA KRASNIQI

PËRKTHYESE SHQIP -SERBISHT DHE ANASJELLTAS

KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA

FIKRETE ÇOÇAJ

ZYRTARE PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

Mob: +377 (0) 44 393 668

Mob: +386 (0) 49 732 478

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Gazmend Zajmi nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 245 031

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpm-ks.org/


AKADEMIA E DREJTËSISË

LULJETE HETEMI UDHËHEQËSE E PROGRAMIT PËR HULUMTIME DHE PUBLIKIME NË IGJK.

Tel: +381 (0) 38200 18 673

Mob: +377 44 658 724

e-mail: [email protected]

Adresa:

Institucioni Gjyqesor i Kosovës

Address: Lagja e Spitalit, Str.Muharrem Fejza nn

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kgjk-ks.org

LINDA FEJZULLAHU

e-mail: [email protected],

Tel: +381 (0) 38 200 18 676

GËZIM FETAHU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 675

ISMET SADRIU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 671

FAMIRE CACAJ

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 668

AVOKATI I POPULLIT

DRAGANA RODIC

KËSHILLTARE POLITIKE

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 183 261

Adresa: Rr. Enver Maloku nr.28 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 38/501-401

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.ombudspersonkosovo.org

MERXHAN AVDYLI REDAKTOR/LEKTOR

ISMET JASHARI PËRKTHYES

NIMAN HAJDARI PËRKTHYES

BANKA QENDRORE E KOSOVËS

MUHARREM UKA

DREJTOR I ADMINISTRATES SË PËRGJITHSHME TË BQK-SË

e-mail: [email protected];

Adresa: Rr. Garibaldi nr.33 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 222 055 430

e-mail:[email protected]

Ueb: http://www.bqk-kos.org

IRENA JAHOLLI

PËRKTHYESE E GJUHËS ANGLEZE ANGLISHT – SHQIP DHE ANASJELLTAS

ORNELA PALLAGASHI

PËRKTHYESE E GJUHËS ANGLEZE ANGLISHT – SHQIP DHE ANASJELLTAS

EMINE KALAJ

PERKTHYESE E GJUHES SERBE SHQIP - SERBISHT DHE ANASJELLTAS

AUTORITETI RREGULLATIV I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

RUZHDI JUSUFI

UDHËHEQËS I ADMINISTRATËS & ZYRTAR LIGJOR

AUTORITETI RREGULLATOR I TELEKOMUNIKACIONIT

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Pashko Vasa nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 212 345

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.art-ks.org

KOMPANIA E KONTRAKTUAR A. SH. “BETI & OLA, PRISHTINË.

AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL

SALA AHMETI

ZYRTARE EKZEKUTIVE NE ZYREN E DREJTORIT TE PERGJITHSHEM

e-mail: [email protected]

tel: +381 (0) 38 248 624

mob: +377 (0) 44 235 541

Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 248 629

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.caa-ks.org

ASNJË PËRKTHYES, SIPAS NEVOJES KONTAKTOHET AGJENCIA.

ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË SË KOSOVËS

ARDIANA BOKSHI

UDHEHEQESE E NJESISE SE ADMINISTRATES.

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 787 057

Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 247 615

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.ero-ks.org


ZYRA RREGULLATORE PËR UJËSJELLËS DHE KANALIZIM

RAMIZ KRASNIQI

KRYESUES I DEPARTAMENTIT PËR ADMINISTRATË&FINANCA

e-mail: [email protected];

Tel: +381 (0) 38 249 165 lok. 110

Mob: +377 44 239 379

Adresa: Rr. Ferat Dragaj nr.68 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 165 ext.101/113

e-mail: [email protected]

Ueb: www.wwro-ks.org


TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE

JETON DEMI

MENAXHER PËR PR DHE PËRKTHIME

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 244 341 ext. 206

Mob: +387 (0) 44 422 575

Adresa: Rr. Agim Ramadani nr.10 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 244 337

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.trusti.org

SUZANA HAXHIMEHMETI

PËRKTHYESE DHE ZYRTARE PËR MARRËDHËNIE ME KLIENT

e-mail: [email protected]

Tel: +381 244 341 # 109

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURENCËS

ETRIT TETOVA

INSPEKTORË PRANË AKK

+377 (0) 44 265 758

Tel: +381 (0) 38 200 10931

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 10 976

e-mail: [email protected]

Ueb: http://ak.rks-gov.net

Lule Isufi

shqip-anglisht dhe anasjelltas Mob: +377 (0) 44 171 612

Tel: +381 3820010929

e-mail: [email protected]

KOMISIONI PËR NDIHMË JURIDIKE

DRITA REXHEPI

UD DREJTORESHË EKZEKUTIVE

ZYRA E DREJTORIT EKZEKUTIV

AGJENCIA PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Tel: +381 (0) 38 200 18 396

Mob: +377 (0) 44 508 802

e-mail: [email protected]

[email protected]

Adresa: Rr.Zenel Salihu nr.30 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 18 943

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.knj-rks.org

MOMENTALISHT NUK KANË PËRKTHYES

KESHILLI I PAVARUR MBIKËQYRES PER SHERBIMIN CIVIL TE KOSOVËS

ISLAM CAKAJ

ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR

e-mail: [email protected];

Mob: +377 (0) 44 117 982

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 212 040 ext:10 951

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kpmshc.rks-gov.net

centrex 10-951 mob:044/117 982

NUK I KANË DËRGUAR EMRAT E PËRKTHYESVE

AUTORITETI RREGULLATIV I HEKURUDHAVE

FLORINA ZEQIRI

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 300 263

Adresa: Rr. Rrustem Statovci nr.29 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 220 040

e-mail: [email protected]

Ueb: www.arh-ks.org

NUK KANË PËRKTHYES

AGJENCIA SHTETËRORE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

JETON ARIFI

DREJTOR I DEPARTAMENTIT PËR REGJISTRIM DHE MARRËDHËNIE ME JASHTË

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 254 785

e-mail:[email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 62 950

VALON KRYEZIU

AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS

LIRAK BROVINA

e-mail: [email protected]

Mob: +386 49 404 545

Adresa: Rr. Perandori Justinian nr.5 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 918

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpaonline.org

FETIJE HALITAJ

KOORDINATORE E NJËSISË GJUHËSORE

LIRAK BROVINA

ZYRTAR I LARTË GJUHËSOR

ALEN AZEMI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

SERIJE SYLEJMANI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

ADNAN IBRAHIMI

ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

MENTOR ZARIQI ASISTENT I LARTË GJUHËSOR

INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS

BUJAR MUSTAFA

INSPEKTOR

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 676 683

Tel: +381 (0) 38 521 169

038 200 19 697

Rruga: Tirana, p.n
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel: + 381 (0) 38 521 201

Tel: +381 (0) 38 521 149
Centrex: (200) 19 691 dhe (200) 19 702


DOGANA E KOSOVËS

VALDETE KRASNIQI  DREJTORESHË E DREJTORISË PËR ADMINISTRATË DHE FINANCA

e-mail: [email protected]

Mob: +387 (0) 45 198 006

SEKTORIN PËR INFORMIM

Tel: +381 (0) 38 540 350

ADRIATIK STAVILECI

ZYRA PËR MEDIA

Tel: + 381 38 541 031

Mob: 045 550 403

QENDRA OPERATIVE

Mob: + 377 45 550 708

Mob: + 377 45 550 709

Mob: + 377 45 550 711

e-mail: [email protected]

ZHAKLINA VATAJ

PËRKTH SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

ARSIM OSMANI

PËRKTH SHQIP-SERBISHT

e-mail: [email protected]

BLETA DËRMAKU

PËRKTH SHQIP-ANGLISHT

e-mail: bleta.dë[email protected]

ALBANA SHULETA

PËRKTH SHQIP-ANGLISHT

e-mail: [email protected]

AGJENCIA E STATISTIKAVE TË KOSOVËS

ARBERT ABDYLI

PERKTHYES SHQIP-SERBISHT, SERBISHT-SHQIP

e-mail

Tel: +381 38 200 31 150

Mob: +377 44 219 765

Adresa: Rr. Zenel Salihu nr. 4 Prishtinë Kosovë ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV Tel: +381 (0) 38200 31 112 e-mail: [email protected]

ZYRA PËR KOMUNIKIM TË ESK-SË

Tel: +381 (0) 38200 31 143

e-mail: [email protected]

Qendresa Sala asistente e kryeshefit

[email protected]

ODA EKONOMIKE E KOSOVËS

LUMNIJE HASHANI

ZYRTARE PER ÇESHTJET E LEGJISLACIONIT EKONOMIK

Tel: +381 (0) 38 780 332

Tel:+381 (0) 38 224 741

Mob: +377 45 631 900

Fax: +381 (0) 38 224 299

e-mail: [email protected]

Rr. Nenë Tereza No.20
10000 Pristina
Republika e Kosovës [email protected] Tel: +381 (0) 38 224 299

Tel: +381 (0) 38 780 307

Fax: +381 (0) 38 224 29


AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS

DENIS PITARKA

EKSPERT PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Arkivit të Kosovës, kati i dytë
Prishtinë Kosova

Tel: +381 (0) 38 512 353

Fax: +381 (0) 38512 356

e-mail: [email protected]

RIZA BAFTIU

PËRKTHYES (SHQIP- SERBISHT) NE AGJENCINE KADASTRALE TE KOSOVËS

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS

FATMIRJA MURATOVIQ

PËRKTHYESE NGA GJUHA SERBE NË GJUHËN SHQIPE DHE ANASJELLTAS
e-mail: [email protected]

Tel: +381 38/200-250-08

Mob: +377 44 601 240

Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton

10 000 Prishtinë, Kosovë

E-mail:

 [email protected]

Prishtina-1

Tel: +381 (0) 38200 255 21

Prishtina-2

Tel: +381 (0) 38200 255 17

PËR PËRKTHIME ANGAZHOJNË AGJENCINË

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVËS

NEXHMEDIN SHALA
Tel: +38138500600-2068
Mob: +37744138376
Mob: +37745569600
e-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: +381 (0) 38 500 600, ext 3232, 3028


POLICIA E KOSOVËS

HYSNI SHALA

SHEF I ZYRËS PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Mob: +377 (0) 44 212 031

DPP-Prishtinë

Policia e Kosovës

Tel. +381 (0) 38 5080 1051

Mob. +377 (0) 44 212 031

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE

EMIN UKA

UDHËHEQËS I DIVIZIONIT PËR PËRKRAHJE GJUHËSORE

E-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 911 016

Vushtrri - Kosovë Tel: 028/570 007 – 028/571 228, Fax: 028 570 613, Web: aksp.rks-gov.net

Ismail Smakiqi
Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë
Tel: +381 (0) 28 570 008E-mail: [email protected], Adresa : AKSP- Vushtrri
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Tel: +377 (0) 44 911 016

028 570 008 ext 187


UNIVERSITETI I PRIZRENIT

SHKELQIM MILLAKU

PROFESOR I RREGULLTE NE FAKULTETIN E EDUKIMIT

Email: [email protected]

e-mail: [email protected] 

Mob: +377 (0) 44 886 466


AGJENCIA E KOSOVËS PËR PRODUKTE DHE PAJISJE MEDICINALE

PRANVERA BEHRAMI

e-mail: [email protected]

200 24 270

Tel: +381 (0) 38 200 24 266


AGJENCIA E KOSOVËS PËR AKREDITIM

FURTUNA MEHMETI

U.D. Drejtor

Tel: +381 (0) 38– 200 20 577

E-mail: [email protected]

Agjencia e Kosovës për Akreditim
10000 Prishtinë, Kosovë
Rr. Agim Ramadani, Qendra e Studentëve, Kati i dytë
Tel: +381 (0) 38212761
Fax: +381 (0) 38213087
E-mail: [email protected] 


AGJENCIONI PËR REGJISTRIM CIVIL
AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË

KUJTIM UKA 

SHEF I SEKTORIT TË MBETJEVE

e-mail:

[email protected]

Tel: +381 200 38 306