Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

Odbor za jezičku politiku je usvojio Godišnji izvještaj o radu Kancelarije povjerenika za jezike za 2017. godinu

22. marta 2017. godine u Prištini je održan sastanak Odbora za jezičku politiku koji je organizovala Kancelarija povjerenika za jezike. Na sastanku su, prema dnevnom redu, izabrani predsjedavajući i zamjenica predsjedavajućeg Odbora za jezičku politiku. više

U Prištini je održan forum visokog nivoa za poštovanje jezičkih prava

Na forumu sa temom “Poštovanje jezičkih prava na Kosovu ” koji je organizovala misija OEBS-a na Kosovu, učestvovali su visoki predstavnici domaćih i međunarodnih institucija kao i povjerenik za jezike Slaviša Mladenović. više

Sastanak povjerenika Mladenovića sa ambasadorom Lambertom Zanijerom, visokim povjerenikom OEBS-a za nacionalne manjine

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović se sastao danas sa ambasadorom Lambertom Zanijerom, visokim povjerenikom OEBS-a za nacionalne manjine. Na sastanku se razgovaralo o oblasti poštovanja ljudskih prava sa posebnim naglaskom na poštovanje jezičnih prava. Povjerenik Mladenović je predstavio rad Kancelarije povjerenika za jezike, nedostatke i izazove sa kojima se suočava Kancelarija, ali i dostignuća u oblasti...više

Sastanak povjerenika Mladenovića sa amabasadorom Kanade Danielom Maksimiukom i predstavnicom Ministarstva pravde Kanade Lori Rajt

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović se sastao danas sa amabasadorom Kanade u Hrvatskoj (nerezident Kosova) Danielom Maksimiukom i pomoćnicom zamjenika ministra pravde Kanade Lori Rajt. Povjerenik za jezike Mladenović je na sastanku predstavio sveobuhvatan pregled stanja vezan za primjenu Zakona o upotrebi jezika i tom prilikom je posebnu pažnju ukazao na slab kvalitet prijevoda zakona, što se u mnogome odražava na rad sudova i institucija...više

Povjerenik za jezike se sastao sa v.d. glavnog inspektora Farmaceutskog inspektorata

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović i v.d. glavnog inspektora Šaban Osmanaj su održali sastanak na kome su razgovarali o žalbama upućenim Kancelariji povjerenika za jezike u vezi upotrebe zvaničnih jezika na kutijama lijekova i uputstvima za upotrebu lijekova koji su prisutni na tržištu. više