Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dobrodošli na internet prezentaciju Ureda povjerenika za jezike

Internet stranica Ureda povjerenika za jezike nudi opširne informacije o zvaničnim jezicima i jezicima u zvaničnoj upotrebi na teritoriji Republike Kosovo. Ovaj Ured čini energična ekipa koja aktivno radi na sprovođenju mandata Ureda, zaštiti i promociji jezika svih zajednica, kao i staranju o pravilnoj upotrebi svih jezika na Kosovu.

Ured povjerenika takođe radi na postizanju ravnopravnog tretmana zvaničnih jezika u svim centralnim, lokalnim i neovisnim institucijama, kao i javnim poduzećima, uz poštivanje zakona, ljudskih prava, kao i poštivanje prava svakog pojedinca da koristi svoj jezik. Ured se takođe angažira na jačanju potencijala za upotrebu zvaničnih jezika u institucijama, daje preporuke i podržava incijative za unaprijeđenje jezičke raznovrsnosti na Kosovu.

POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE - NVO AKTIV

NVO "AKTIV” sa sedištem u Severnoj Mitrovici i Prištini, objavljujue konkurs za zapošljavanje dva pravna savetnika, jedan u Prištini i jedan u Mitrovici.više

Službenici opštine Klina obeležili Evropski dan jezika

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Regionalnom kancelarijom organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), opštinskim službenicima opštine Klina, Policijom Kosova, učenicima srednjih škola i predstavnicima svih zajednica ove opštine, učestvovali su u čišćenju saobraćajnih znakova.više

Pod motom „Da razgovaramo o jezicima“ obeležen je Evropski dan jezika

U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, u saradnji sa Francuskom alijansom i Francuskom ambasadom u Prištini, u čast Evropskog dana za jezike održana je debata na temu „Da razgovaramo o jezicima“.više

OEBS objavio dva izveštaja o jezičkim pravima

Povodom Evropskog dana jezika Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS) predstavila je dva izveštaja: „Dvojezično zakonodavstvo na Kosovu“ i „Poštovanje jezika u policiji Kosova“. više

Održan je redovni sastanak Odbora za jezičku politiku

Danas na sastanku Odbora za jezičku politiku raspravljalo se o nekoliko važnih pitanja. Razmatrano je o postupku izbora i imenovanja poverenika za jezike, pošto u decembru 2018. godine ističe mandat poverenika za jezike, tako da se odbor složio da se nastavi sa redovnim procedurama. više