Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Vijesti

   

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

10.12.2020

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), dodijelila je nagradu „Najbolja praksa u primjeni Zakona o upotrebi jezika“. više

Izjava povodom Evropskog dana jezika

25.09.2020

Sutra je Evropski dan jezika, koji se još od 2001 obilježava širom Evrope sa idejom jačanja svijesti o važnosti učenja jezika u cilju jačanja višejezičnosti interkulturalnog razumevanja, promocije bogatog jezičkog diverziteta Evrope i ohrabrivanja učenja drugih jezika u školama i van njih. Težimo tome da Kosovo bude najbolji primjer višejezičnosti u regionu, u cilju izgradnje istinski multietničkog društva, bolje vladavine prava, ostvarivanja prava pripadnika svih naroda koji žive na Kosovu, jačanja opšteg ugleda institucija, i brže integracije u evro-atlanske strukture.više

Objavljivanjem konkursa na samo jednom službenom jeziku, KEK prekršio Zakon o upotrebi jezika

24.09.2020

Kancelarija povjerenika za jezike – KPJ, pri Kancelariji premijera je dana 18.09.2020 primila žalbu građana, u vezi sa konkursom za nova radna mjesta objavljenim na zvaničnoj veb stranici KEK-a, samo na albanskom jeziku. Javni konkurs, za 171. novo radno mesto objavljen je na zvaničnoj veb stranici KEK-a dana 14.09.2020 i obuhvata informacije i formulare jedino na albanskom jeziku. više

POZIV ZA MEDIJE

21.02.2020

U ime Kancelarije poverenika za jezike (OLC), Britanske Ambasade u Prištini i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), pozivamo vas da propratite ovaj događaj povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji će se održati u zgradi „Capital Gate“, prvi sprat, konferencijska sala "Mona" u Prištini, u petak 21. februara 2020. godine sa početkom u 11: 00h.više

Kancelarija povjerenika za jezike održala je sastanak sa službenicima Agencije za statistiku Kosova

27.11.2019

U prostorijama Agencije za statistiku Kosova (ASK), povjerenik za jezike Slaviša Mladenović, održao je sastanak sa izvršnim direktorom g. Isom Krasniqi, na kom su razgovarali o brojnim pitanjima o upotrjebi službenih jezika u upitnicima i drugim pratjećim dokumentima za popis stanovništva u 2021. godini, uključujući i i kampanju za podizanje svjesti i informisanje građana. više

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

14.11.2019

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), dodjelila je nagradu „Najbolja praksa u primeni Zakona o upotrebi jezika“. više

previous

1-6 Od 174

next