Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Vijesti

   

Kancelarija povjerenika za jezike sprovela kampanju u opštini Mitrovica

27.09.2017

U nastavku aktivnosti povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) – Misija na Kosovu, organizovala aktivnost u Mitrovici. Aktivnosti je prisustvovao i potpredsjednik za zajednice opštine Mitrovica, Erol Zekerija. više

Na Evropski dan jezika povjerenik Mladenović sastao se sa studentima na Univerzitetu u Prizrenu

26.09.2017

Povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, Kancelarija povjerenika za jezike je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) - Misija na Kosovu, organizovala zajednički sastanak na Univerzitetu u Prizrenu sa studentima, profesorima, nevladinim organizacijama i opštinskim zvaničnicima.više

Posjeta učenicima Osnovne škole u Plemetini, Opština Obilić, povodom Evropskog dana jezika

26.09.2017

U dvorištu Osnovne škole "Pandeli Sotiri" i "Sveti Sava", Kancelarija povjerenika za jezike se, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, sastala sa učenicima mešovitih odeljenja iz obe škole, gde su razgovarali o značaju obeležavanja Evropskog dana jezika.više

Evropski dan jezika obeležen u Gnjilanu

26.09.2017

Povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ), u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, je organizovala okrugli sto, na kom su prisustvovali opštinski službenici regiona Gnjilana, građani i predstavnici nevladinih organizacija.više

Održana četvrta radionica sa predstavnicima javnih preduzeća u cilju razmatranju nacrta dokumenta o ulozi članova Mreže za jezičku politiku

22.09.2017

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost (OEBS) - Misija na Kosovu, organizovali su četvrtu radionicu sa kontakt osobama iz javnih preduzeća, na kojoj se diskutovalo o nacrtu dokumenta „Dužnosti i obaveze Mreže za jezičku politiku“. više

Debata o sprovođenju zakona o upotrebi jezika u opštini Kamenica

21.09.2017

Predstavnici Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ), učestvovali su na debati sa građanima Kamenice, u organizaciiji nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva (CSD) i nevladine organizacije “Omonia”.više

previous

1-6 Od 140

next