Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Posjeta učenicima Osnovne škole u Plemetini, Opština Obilić, povodom Evropskog dana jezika

26.09.2017

 

U dvorištu Osnovne škole "Pandeli Sotiri" i "Sveti Sava", Kancelarija povjerenika za jezike se, u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) - Misija na Kosovu, sastala sa učenicima mešovitih odeljenja iz obe škole, gde su razgovarali o značaju obeležavanja Evropskog dana jezika.

 

Prilikom distribucije promotivnog materijala, predstavnici Kancelarije povjerenika naglasili su da je glavni cilj obeležavanja ovog dana ukazivanje na značaj učenja što više stranih jezika, ali i poznavanje jezika sredine, koji se govore na Kosovu.

 

Naglašeno je da poznavanje jezika omogućuje lakšu komunikaciju, toleranciju i izgradnju svetlije budućnosti za svu djecu na Kosovu.

 

Evropska godina jezika je proglašena 2011. godine u zajedničkoj organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije, a pošto se pokazala kao uspješna godina koja je uključivala milione ljudi koji su slavili iz 45 zemalja učesnica, Savet Evrope je izjavio da će od tada, pa na dalje 26. septembar biti Evropski dan jezika.

Kosovo ove godine četvrti put obilježava Evropski dan jezika.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.    
Natrag