Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Na Evropski dan jezika povjerenik Mladenović sastao se sa studentima na Univerzitetu u Prizrenu

26.09.2017

 

Povodom obeležavanja Evropskog dana jezika, Kancelarija povjerenika za jezike je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) - Misija na Kosovu, organizovala  zajednički sastanak na Univerzitetu u Prizrenu sa studentima, profesorima, nevladinim organizacijama i opštinskim zvaničnicima.

 

Slaviša Mladenović, poverenik za jezike je tokom svog izlaganja predstavio rad Kancelarije i objasnio važnost obeležavanja ovog dana.

 

"Poznavanje službenih jezika je prednost u društvenom aspektu i ima značajan uticaj u sferi zapošljavanja. Uzimajući u obzir suptilnost jezika uopšte, potrebno je da se što više uradi u oblasti obrazovanja putem učenja jezika sredine. Na ovaj način, ćete vi mladi imati priliku da u budućnosti održavate i negujete zajedničke vrednosti'', rekao je Mladenović.

 

Na sastanku su pored zvaničnika OEBS-a, bili prisutni Kujtim Paćaku, bivši poslanik u Skupštini Republike Kosovo i ujedno aktivista i predstavnik romske kulture i jezika, kao i Sadik Idrizi, prorektor i profesor javnog Univerziteta u Prizrenu.

 

Tokom sastanka, mnogi studenti su postavljali pitanja a poverenik Mladenović je imao priliku da da dodatna objašnjenja o pravu na upotrebu službenih jezika u institucijama na Kosovu.

 

U slučaju povrede ovog prava, poverenik za jezike Slaviša Mladenović, je studentima i ostalima, izneo pojedinosti o žalbenom postupku i načinu rešavanja žalbi.

 

Evropska godina jezika je proglašena 2011. godine u zajedničkoj organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije, a pošto se pokazala kao uspješna godina koja je uključivala milione ljudi koji su slavili iz 45 zemalja učesnica, Savet Evrope je izjavio da će od tada, pa na dalje 26. septembar biti Evropski dan jezika.

Kosovo ove godine četvrti put obilježava Evropski dan jezika.

 

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.


Natrag