Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Održana četvrta radionica sa predstavnicima javnih preduzeća u cilju razmatranju nacrta dokumenta o ulozi članova Mreže za jezičku politiku

22.09.2017

22. septembar 2017

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost (OEBS) - Misija na Kosovu, organizovali su četvrtu radionicu sa kontakt osobama iz javnih preduzeća, na kojoj se diskutovalo o nacrtu dokumenta „Dužnosti i obaveze Mreže za jezičku politiku“.

Prisutnima je detaljno predstavljen i objašnjen dokument koji je izrađen na osnovu člana 15. Uredbe o kancelariji povjerenika za jezike, koji definiše odgovornosti članova Mreže za jezičku politiku.
 
Tokom prethodnih nekoliko mjeseci, održani su odvojeni sastanci sa članovima Mreže za jezičku politiku, iz ministarstava, opština i Vladinih agencija.

Nakon održanih sastanaka i poslatih preporuka, KPJ će u saradnji sa OEBS-om, izraditi završni dokumenat koji će definisati odgovornosti i obaveze članova Mreže za jezičku politiku prema KPJ i instituciji kojoj pripadaju.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu. 
 

Natrag