Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Sastanak povjerenika Mladenovića sa amabasadorom Kanade Danielom Maksimiukom i predstavnicom Ministarstva pravde Kanade Lori Rajt

08.11.2017

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović se sastao danas sa amabasadorom Kanade u Hrvatskoj (nerezident Kosova) Danielom Maksimiukom i pomoćnicom zamjenika ministra pravde Kanade Lori Rajt. 
Povjerenik za jezike Mladenović je na sastanku predstavio sveobuhvatan pregled stanja vezan za primjenu Zakona o upotrebi jezika i tom prilikom je posebnu pažnju ukazao na slab kvalitet prijevoda zakona, što se u mnogome odražava na rad sudova i institucija uopšte. Imajući u vidu ova saznanja, Kancelarija povjerenika za jezike kontinuirano nastoji da, kroz različite projekte, prevaziđe ove izazove, a sve radi postizanja potpune primjene Zakona o upotrebi jezika.


Između ostalog, Mladenović je naglasio da se institucije suočavaju sa ograničenim kapacitetima prevodioca i da su Kosovu potrebni specijalizovani pravni prevodioci, kako bi prijevodi bili što kvalitetniji.
Ambasador Daniel Maksimiuk je izrazio spremnost da produbi saradnju Kosova i Kanade u oblasti jezika i podrške dvojezičnosti na Kosovu, jer Kanada ima dugo i uspješno iskustvo u ovoj oblasti. 
Gospođa Lori Rajt, pomoćnica zamjenika ministra pravde Kanade, predstavila je primjere dobrih praksi u
Kanadi i govorila o dobrim praksama i  istovremenoj izradi zakona na oba jezika (engleskom i francuskom) radi izbjegavanja potencijalnih grešaka u prijevodu. Tokom razgovora, gospođa Rajt je izrazila spremnost da podijeli sa Kosovom stručnu ekspertizu iz ove oblasti.
Povjerenik Mladenović je naglasio značaj produbljivanja saradnje između dvije zemlje u oblasti jezika, ugledanjem na najbolje prakse Kanade i zahvalio se gostima na iskazanoj spremnosti na saradnju.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.  

Natrag