Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Sastanak povjerenika Mladenovića sa ambasadorom Lambertom Zanijerom, visokim povjerenikom OEBS-a za nacionalne manjine

09.11.2017

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović se sastao danas sa ambasadorom Lambertom Zanijerom, visokim povjerenikom OEBS-a za nacionalne manjine. 

Na sastanku se razgovaralo o oblasti poštovanja ljudskih prava sa posebnim naglaskom na poštovanje jezičnih prava. Povjerenik Mladenović je predstavio rad Kancelarije povjerenika za jezike, nedostatke i izazove sa kojima se suočava Kancelarija, ali i dostignuća u oblasti poštovanja jezičnih prava na Kosovu.

Tokom razgovora se gospodin Mladenović zahvalio ambasadoru Zanijeru na podršci pružanoj protekle četiri godine, kao i na podršci zajedničkom projektu u okviru koga je oko 300 državnih službenika bilo uključeno na u kurseve učenja albanskog i srpskog jezika. 

Ambasador Zannier je izrazio zadovoljstvo zbog datog doprinosa i ponovio je da su jezička prava i zaštita manjina veoma važna u negovanju tolerancije i nediskriminacije, kao ključna tačka u razvijenim demokratijama.

Povjerenik Mladenović je naglasio značaj produbljivanja ove saradnje u budućnosti i zahvalio se gostima na ukazanoj spremnosti na saradnju.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu. 
 

Natrag