Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Povjerenik za jezike se sastao sa v.d. glavnog inspektora Farmaceutskog inspektorata

03.11.2017

Povjerenik za jezike Slaviša Mladenović i v.d. glavnog inspektora Šaban Osmanaj su održali sastanak na kome su razgovarali o žalbama upućenim Kancelariji povjerenika za jezike u vezi upotrebe zvaničnih jezika na kutijama lijekova i uputstvima za upotrebu lijekova koji su prisutni na tržištu.

 

Povjerenik za jezike je izrazio zabrinutost zbog nepostojanja prijevoda na albanski i/ili srpski jezik na kutijama lijekova i uputstvima za upotrebu lijekova čime su građani uskraćeni za informisanje na zvaničnim jezicima o lijekovima i proizvodima koje koriste i kao njihovim posledicama, što predstavlja kršenje jezičkih, ustavnih i zakonskih prava građana.    
V.d. glavnog inspektora je rekao da je ovo pitanje već pokrenuto i naveo nekoliko slučajeva koji su pokrenuti u vezi upotrebe službenih jezika na oznakama lijekova i drugih medicinskih proizvoda koji su prisutni na našem tržištu. G. Šabani je, takođe, predstavio i postupak koji prolaze lijekovi koji ulaze na tržište Kosova, gde nema prostora za propuste ili zloupotrebe u ispunjenju pravila određenim sa AU  01/2015.

 

Kancelarija povjerenika za jezike i Farmaceutski inspektorat će nastaviti sa saradnjom i koordinisaće mjere koje se trebaju preduzeti u slučaju kada upotreba zvaničnih jezika nije u skladu za zakonodavstvom na snazi.

 

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu. 
 

Natrag