Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

U Prištini je održan forum visokog nivoa za poštovanje jezičkih prava

14.11.2017

Na forumu sa temom “Poštovanje jezičkih prava na Kosovu ”  koji je organizovala misija OEBS-a na Kosovu, učestvovali su visoki predstavnici domaćih i međunarodnih institucija kao i povjerenik za jezike Slaviša Mladenović.

 

Cilj foruma visokog nivoa je da služi kao platforma za predstavnike dvojezične jurisdikcije da podijele svoja iskustva o jezičkim pravima.   

 

Povjerenik za jezike Mladenović je na forumu rekao da postoji nedostatak primjene Zakona o upotrebi jezika i tom prilikom je istakao da je ovo još više naglašeno u upotrebi pravopisa i gramatike službenih jezika na Kosovu. Imajući u vidu ova saznanja, Kancelarija povjerenika za jezike kontinuirano nastoji da, kroz različite projekte, prevaziđe ove izazove, a sve radi postizanja potpune primjene Zakona o upotrebi jezika. 

 

Premijer Republike Kosova Ramuš Haradinaj  je govorio o prošlosti regiona, takođe je naveo da jezik služi za liječenje prošlosti, smanjenje mogućih nesuglasica i mogućnost za pravu sadašnjost i budućnost.

 

„Vlada Kosova je svjesna da imamo dosta posla pred nama, ne samo u zakonodavstvu, već i u svakodnevnom radu, sa službenim materijalima, na našim sjednicama vlade je izazov biti pripremljen na oba jezika. Međutim, sigurnost dolazi od povjerenika za jezike, gospodina Mladenovića, koji je pokazao privrženost da poboljša situaciju. Mi ćemo ga podržati. Spremni smo snositi i odgovornost”, naglasio je premijer Haradinaj.

 

Ambasador Jan Brathu, šef misije OEBS-a na Kosovu rekao je da su multikulturalizam i višejezičnost vijekovima stvarnost Kosova. “Od ranih vremena, nije bilo neuobičajeno za susjede da govore na različitim jezicima. Istorijski, zajednice u starim gradovima kao Vučitrn, Prizren, Gnjilane ili Priština živjeli su jedni pored drugih i učili su jezik svojih susjeda. Višejezičnost ima korijene u ovoj kulturi. To je baština s vrednošću koja obogaćuje društvo”, rekao je Braathu, dodavši da je jezik jedan od načina kojim otvaramo jedan prozor u kulturi i mentalitetu jedno drugog, i to je stvarna evropska vrijednost.

 

Na forumu je učestvovao i visoki komesar za manjine u OEBS-u,  Lamberto Zanijer koji je takođe naglasio da je Zakonu o jezicima na Kosovu potrebna još veća primjena. 

 

“Jezik može imati različite uloge u društvu. Jezik je sredstvo za društveno organizovanje, i može služiti da ljudi komuniciraju sa drugim delom društva” istakao je Zanijer.

 

U drugom dijelu foruma, visoki predstavnici ambasade Švajcarske, ambasade Finske, Belgijske kancelarije na Kosovu kao i predstavnici Ministarstva pravde Kanade, podijelili su svoja iskustva kao države gde se primjenjuje višejezičnost.

 

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.  

Natrag