Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Peta godišnja Konferencija Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike

02.05.2018

Peta godišnja Konferencija Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike čiji je domaćin Kosovo, održaće se 04. maja 2018. godine  u Hotelu Swiss Diamond u Prištini.Tema ovogodišnje konferencije je „Višejezičnost: vrijednost i/ili obaveza“. Konferencija će pružiti mogućnosti za razmjenu ideja i dobrih praksi radi prevazilaženja izazova u zaštiti i promovisanju jezičkih prava. Na konferenciji će poseban fokus biti usmjeren na status jezika u post-konfliktnim društvima, unapređenje pružanja usluga na zvaničnim jezicima kroz aktivnu ponudu, kao i izazovi i mogućnosti učenja zvaničnih jezika kroz obrazovanje.


Konferenciju međunarodnog karaktera organizuje Kancelarija povjerenika za jezike/Kancelarija premijera i svake godine se održava u državama članica Udruženja.


Dnevni red Konferencije: link


Za udruženje:
Međunarodno udruženje povjerenika za jezike pomaže u ulozi povjerenika za jezike širom svijeta promovisanjem najboljih praksi i najviših standarda, kao i unapređenje ravnopravnosti i raznolikosti jezika.


Za više http://languagecommissioners.org/welcome.php?lang=9
Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012.

 

Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu. 

Natrag