Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Predsjednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi, je otvorio petu godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike

03.05.2018

3. maj Priština


U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, predsjednik Republike Kosovo, Hashim Thaçi,
je otvorio petu godišnju konferenciju Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike
Povodom otvaranja konferencije, povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović, je predsjedniku države zahvalio na datom doprinosu pri osnivanju Kancelarije povjerenika za jezike za vreme njegovog mandata dok je gospodin Thaçi bio premijer Kosova. 
PredsJednik Thaçi se zahvalio svim domaćim i međunarodnim učesnicima na datom doprinosu u zaštiti i promovisanju jezičkih prava.
„Kosovo njegovu etničku, jezičku i versku raznolikost smatra izvorom snage i bogatstva za dalji razvoj našeg demokratskog društva koje je zasnovano na vladavini prava. Građani Kosova imaju pravo da slobodno gaje, izražavaju i razvijaju njihovu kulturu i identitet, kao i da čuvaju i poboljšavaju bitne elemente njihovog identiteta, posebno vjeru, jezik, tradiciju i kulturno nasleđe. Jezička prava su bitna za demokratsko društvo“, rekao je predsjednik Thaçi, dodajući da su sastavni element očuvanja kulturnog identiteta, kao i sprečavanja marginalizovanja i diskriminacije.

Šef države je rekao da je obrazovanje na jezicima nevjećinskih zajednica, njihovo korišćenje u medijima, javnoj i sudskoj administraciji, esencijalno za jednu demokratsku zemlju.

„Kosovo je stvorilo neophodne uslove da omogući svim građanima da slobodno gaje, izražavaju i razvijaju njihove jezičke identitete, garantujući im ova prava Ustavom i Zakonom o upotrebi jezika“, rekao je on.

Predsjednik Thaçi je rekao da kao mlada država, Kosovo ima najnaprednije jezičko zakonodavstvo na Balkanu, i poželeo je da Kosovo bude model i drugim susjednim državama.

„Bez sumnje da je naša država dobar primjer mira i pomirenja, primjer dijaloga i izgradnje dobrih međuetničkih odnosa. Za jednu mladu državu, ova dostignuća u ovako kratkom vremenu, su ohrabrujuća,“ rekao je on.

Ali i nasuprot tome, predsjednik Thaçi je rekao da treba da radimo istom posvećenošću i istim profesionalizmom kako bismo obezbijedili što viši nivo sprovođenja jezičkih prava i ljudskih prava uopće.

Predsjednik Thaçi izrazio je uvjerenje da će ova konferencija pomoći u prevazilaženju izazova u zaštiti i promovisanju jezičkih prava na Kosovu, kao i u drugim zemljama sa višejezičnim karakterom. 
Tokom izlaganja povjerenik Mladenović je izrazio zadovoljstvo što je ove godine Kosovo domaćin pete godišnje konferencije Međunarodnog udruženja povjerenika za jezike, želeći im toplu dobrodošlicu na Kosovo i prijatnu i informativnu konferenciju.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.  
 

Natrag