Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE - NVO AKTIV

08.10.2018

NVO "AKTIV” sa sjedištem u Sjevernoj Mitrovici i Prištini, objavljujue konkurs za  zapošljavanje dva pravna savjetnika, jedan u Prištini i jedan u Mitrovici.


Zapošljavanje dva pravna savjetnika preko ove organizacije, ima za cilj da poveća efikasnost Kancelarije povjerenika  za jezike (KPJ) u  zaštite  upotrebe svih službenih jezika na Kosovu.

 Za više informacija i preuzimanja aplikacije, kliknite ovde:

http://www.ngoaktiv.org/srb/news/we-re-hiring-re-advertisement-of-open-call-for-the-position-of-2-legal-advisors-with-ngo-aktiv

 
Natrag