Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Održana je radionica o sprovođenju jezičkih prava u opštinama

30.10.2018

30. oktobar 2018. godine
Priština

Kancelarija povjerenika za jezike (PKJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, misija na Kosovu (OEBS), organizovali su jednodnevnu radionicu sa članovima Mreže za jezičku politiku, na temi „Sprovođenje jezičkih prava u opštinama“

Na radionici, Slaviša Mladenović, poverenik za jezike, ponovio je važnost uloge kontakt osoba iz Mreže za jezičku politiku u relevantnim opštinama. On je rekao da se Zakon o upotrebi službenih jezika na opštinskom nivou primjenjuje djelimično, ili se ne primjenjuje uopšte, a jedan od razloga je nedostatak kapaciteta profesionalnih prevodilaca, izjavio je g. Mladenović.  

„Svaka opština treba da traži dodatni budžet za poboljšanje poštovanja zakona“, rekao je g. Mladenović.

Na ovoj radionici bilo je diskusija o izazovima komunikacije Kancelarije povjerenika za jezike sa lokalnim institucijama koje otežavaju primjenu novog sistema za nadgledanje sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, kao i unapređenje jezičkih prava na Kosovu.

Takođe je predstavljen i „Vodič za ulogu i funkcionisanje Mreže za jezičku politiku“, kao oblik bolje saradnje između PKJ-a i institucija.Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag