Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Obilježen je dan romskog jezika

05.11.2018

5. novembar 2018.
Priština


Povodom Dana romskog jezika, Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), organizovala je okrugli sto u cilju promovisanja i kultivisanja romskog jezika i kulture u Republici Kosovo.

Na ovom važnom događaju, pored povjerenika za jezike Slaviše Mladenovića, učestvovali su visoki funkcioneri MONT-a, pripadnici romskog civilnog društva, učitelji i nastavnici romskog jezika, predstavnici Savjeta Evrope, OEBS-a, predstavnici medija i građani.

Povjerenik Mladenović je tokom svog govora rekao da je obilježavanje ovog datuma obećavajuće jer romski jezik zauzima posebno mjesto u raznovrsnoj kulturi jezika koji se govore na Kosovu i dodao da poštovanje romskog jezika predstavlja evropsku vrijednost koju treba kultivisati i u našoj sredini.

Tokom okruglog stola je rečeno da je romskom jeziku potrebna institucionalna podrška za nastavak učenja ovog jezika u školama, za očuvanje standarda romskog jezika i njegovog stalnog promovisanja kroz različite obrazovne aktivnosti.

Dan romskog jezika, 5. novembar, obilježava se kao poseban dan širom Evrope. Važno je napomenuti da je i Kosovo zvanično, po prvi put danas obilježilo ovu aktivnost.Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag