Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

KPJ oprema prevodioce ministarstva softverom za prevođenje

12.12.2018

11. decembar 2018.
Priština


Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) je, sve prevodioce za službene jezike koji rade u Ministarstvima Vlade Republike Kosovo, opremila softverom za prevođenje.
Cilj ovog projekta je da se poboljša kvalitet, brzina i dosljednost prijevoda između službenih jezika.


Slaviša Mladenović, povjerenik za jezike, je rekao da putem ovog projekta, KPJ ponovo potvrđuje spremnost za međuinstitucionalnu saradnju. Ova aktivnost je rezultat stalne komunikacije sa institucijama i njihovih preporuka kojima se neprekidno zahtevala potpuna primjena Zakona o upotrebi jezika kao i nedovoljno kvalitetnog prijevoda raznih zvaničnih dokumenata. G. Mladenović je naglasio da će od sada prevodiocima službenih jezika biti mnogo lakše, a istovremeno će kvalitet prijevoda biti mnogo bolji.


Tokom prve instalacije softvera, prevodioci Ministarstva finansija su izrazili zadovoljstvo za ovu inicijativu i istovremeno su se obavezali na potpunu posvećenost da obezbede prijevod zvaničnih dokumenata na oba službena jezika.


KPJ, takođe, planira da u budućnosti proširi projekat za prevodioce koji vrše prijevode na stranim jezicima.


Inače, Trados Studio je program koji koristi više od 250.000 prevodioca. Ova usluga pomaže u upravljanju kvalitetom unutrašnjeg i spoljašnjeg prijevoda, sredstvima informacione tehnologije, razvojem baza podataka terminologije i još mnogo toga.

 


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag