Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Predstavljen je izvještaj: „Komunikacija između srpske i albanske zajednice na Kosovu: Pitanje jezika

21.12.2018

20. decembar 2018.godine
PrištinaNevladina organizacija „Centar za socijalne inicijative”, završila je istraživanje kroz koje su predstavljeni zaključci opšteg stanja društvenih odnosa albanske i srpske zajednice kroz element jezika i komuniciranja.

Ovo istraživanje je dio projekta "Podrška za socijalno uključivanje ne-većinskih zajednica", koji je finansiran od strane Britanske ambasade u Prištini, koji se sprovodi od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u saradnji sa Kancelarijom povjerenika za jezike.

Ovom prilikom povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović, zahvalio se na ovom istraživanju koje je do sada nedostajalo u dosadašnjim jezičkim politikama. On je rekao da će ovaj izvještaj svakako poslužiti kao smjernica za  budući  rad Kancelarije povjerenika za jezike.

Istraživanje nije obuhvatilo druge jezike osim dva službena jezika, ali u nekoj drugoj budućoj analizi biće obuhvaćeni svi jezici koji se govore na Kosovu, rekao je, između ostalog, autor ovog istraživanja.


Da biste preuzeli izvještaj kliknite ovde: http://www.kosovo.iom.int/sites/default/files/SI%20Language%20Report_SRB.pdf


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag