Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Danas se obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika!

21.02.2019

Na Kosovu živi oko deset etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, dok se pet jezika koriste u službenoj upotrebi. Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, način njihovog predstavljanja i međusobnog prepoznavanja.

 

Međutim, još uvek postoje slučajevi gdje zajednice na Kosovu osjećaju da se njihov maternji jezik nedovoljno poštuje. Pravo na slobodu izražavanja na svom maternjem jeziku jedno je od osnovnih prava svakog pojedinca i Kancelarija povjerenika za jezike smatra svojom misijom da ovu slobodu podjednako uživaju sve zajednice na Kosovu. Ostala jezička prava koja pripadaju svakom građaninu Kosova su: pravo na upotrebu svog jezika, pravo na očuvanje svog jezika i njegovo prenošenje narednoj generaciji, pravo na korišćenje imena i prezimena na svom jeziku, pravo na školovanje na svom jeziku.

 

Međunarodni dan maternjeg jezika se slavi svake godine sa opštim ciljem promovisanja jezičke raznolikosti i višejezičnog obrazovanja.
Stoga, volimo i čuvajmo svoj maternji jezik i poštujmo tuđi!

Natrag