Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Odbor za jezičku politiku usvojio je Godišnji izvještaj Kancelarije povjerenika za jezike za 2018. godinu

14.03.2019

12. mart 2019.
Priština 


U organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike (KPJ), održan je sastanak Odbora za jezičku politiku, gde je predsjedavajući Odbora g. Hysni Shala, informisao članove Odbora o reizboru povjerenika za jezike g. Slaviše Mladenovića na još jedan novi mandat u trajanju od šest (6) godina. 


Reizabrani povjerenik za jezike g. Mladenović, predstavio je pred Odborom godišnji izvještaj za 2018. godinu, planirane aktivnosti kancelarije za 2019. godinu, uspjehe, ali istovremeno je predstavio neke od izazova sa kojima se suočava KPJ u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika.  


Nakon detaljnog predstavljanja izvještaja o jednogodišnjem radu KPJ-a, Odbor za jezičku politiku jednoglasno je usvojio Izvještaj o radu za 2018. godinu, pozitivno ocjenjujući rad i mnogobrojne aktivnosti koje je kancelarija preduzela tokom prethodne godine.Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag