Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Konferencija: “Sprovođenje Zakona o upotrebi jezika – Aktivnosti i izazovi”

29.03.2019

28.mart 2019.godine


Konferencija na temu “Sprovođenje Zakona o upotrebi jezika – Aktivnosti i izazovi” u organizaciji Kancelarije povjerenika za jezike, održana je juče, u hotelu Sirius u Prištini. Cilj konferencije je bilo okupljanje svih koji su preduzeli određene aktivnosti u svrhu promocije jezika i jezičkih prava na Kosovu. Konferenciju je otvorio, povjerenik za jezike, gospodin Slaviša Mladenović, predstavljajući glavne aspekte Izvještaja svoje kancelarije za 2018. godinu i izazove kao i strateške ciljeve u budućem radu Kancelarije. Ambasadori, Misije OEBS-a na Kosovu - Jan Braathu, Velike Britanije – Ruairi O’Connel, Švajcarske – Jean-Hubert Lebet i zamjenik ambasadora Kraljevine Norveške – Stein-Ivar Lothe Eide su u svojim uvodnim izlaganjima izneli veliku podršku Kancelariji povjerenika i projektima u oblasti jezika koje su podržale njihove ambasade, a koji su naknadno predstavljeni od organizacija koje su ih sprovele. “Višejezičnost ne treba biti shvaćena kao teret već bogatstvo jednog naroda”, rekao je gospodin O’Connel, što se ponavljalo kroz govore i ostalih ambasadora.
Konferencija je, na jednom mestu, okupila brojne civilne organizacije koje su predstavile svoje projekte i istraživanja u oblasti jezičkih prava na Kosovu sprovedenih u saradnji sa Kancelarijom povjerenika ili međunarodnim partnerima. Preko 10 organizacija imalo je priliku da predstavi svoje i upozna se sa projektima i aktivnostima drugih organizacija. Kroz predstavljanje aplikacije za učenje jezika, preko edukacije mladih i istraživanja javnog mnjenja o korišćenju jezika u njihovom okruženju do jezika kao pomoćnog sredstva u zapošljavanju, dokazalo se da je jezik bitan element u svakoj sferi društva.
Na zatvaranju konferencije, povjerenik se svima zahvalio na saradnji i prikazanim aktivnostima i nagovjestio da je ispunjena glavna svrha ovog događaja, a to je međusobno upoznavanje i inspirisanje za buduće saradnje.   

 


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag