Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović, sastao se sa ambasadorom Lambertom Zanijerijem, visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine, HCNM.

02.04.2019

1.04.2019
PrištinaPoverenik za jezike, Slaviša Mladenović, sastao se u prostorijama Vlade sa ambasadorom Lambertom Zanijerijem, visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine.

Na sastanku se razgovaralo o oblasti poštovanja ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na poštovanje jezičkih prava. Poverenik Mladenović je predstavio nedostatke i izazove sa kojima se Kancelarija poverenika za jezike (KPJ) suočava, ali i dostignuća u oblasti poštovanja jezičkih prava na Kosovu.

Poverenik Mladenović je rekao da je OEBS od početka osnivanja Kancelarije pružio podršku i bio jedan od najozbiljnijih partnera KPJ u vezi sa jezičkim pitanjima. „Nadam se da će ova odlična praksa biti nastavljena i ubuduće“, naglasio je Mladenović.

Ambasador Zanijer je izrazio zadovoljstvo na datom doprinosu i ponovio da su jezička prava i zaštita manjina veoma važna za kultivisanje tolerancije i nediskriminacije, kao ključne tačke u razvijenim demokratijama. Ovom prilikom, on je povereniku predao knjige za učenje albanskog i srpskog jezika za civilne službenike na Kosovu.

Ovaj projekat su sproveli ECMI i KPJ, a finansiran je od strane visokog komesara za nacionalne manjine.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu
 

Natrag