Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Promovisan albanski-srpski-albanski online rečnik

26.09.2019

26 septembar 2019.godine
Priština


Danas, u prostorijama Nacionalne biblioteke „Pjetër Bogdani“ u Prištini, promovisan je albanski-srpski-albanski online rečnik, projekat koji je podržan od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i UNMIK-a, u bliskoj saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike.

Poverenik za jezike, Slaviša Mladenović, naglasio je da je jezik identifikovan kao jedna od glavnih prepreka za interakciju i uključivanje raznih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Štaviše, albanski-srpski-albanski rečnik pruža lakši pristup onima koji žele da nauče jezik jedni drugih, rekao je Mladenović.


Istraživanje koje je sprovedeno od strane Centra za socijalne inicijative, na Kosovu, 2018. godine, prikazuje opšte stanje društvenih odnosa i njihovo stanje od najvećih etničkih zajednica kroz prizmu jezika i komunikacije. Istraživanje pokazuje veliku zainteresovanost mladih koji žele da nauče jezik i kao rezultat toga, u saradnji sa KPJ-om je kreirana internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika: www.voc-up.com a zatim kao jedinica od suštinskog značaja za učenje jezika je i ovaj online rečnik koji je sastavljen od strane stručnjaka iz Prištine i iz Beograda, uz pomoć IOM-a, UNMIK-a i ambasade Velike Britanije na Kosovu.
Otvaranju su prisustvovali njegova ekselencija Nicholas Abbott, ambasada Velike Britanije u Prištini, Zahir Tahin, specijalni predstavnik Generalnog sekretara za Kosovo kao i autori rečnika gđa Ana Sivački, gđa Merima Krijezi, g. Qemal Murati i g.Hysen Matoshi. Prva faza online rečnika obuhvata 20.000 reči, dok se do 2021. godine očekuje da će u oba smera imati 50.000 do 60.000 reči.
Podsećanja radi, poslednji srpskohrvatski – albanski rečnik je razvijen 1974. godine, i albanski –srpskohrvatski 1984. godine.


Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.  
 

Natrag