Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Objavljivanjem konkursa na samo jednom službenom jeziku, KEK prekršio Zakon o upotrebi jezika

24.09.2020

Kancelarija povjerenika za jezike – KPJ, pri Kancelariji premijera je dana 18.09.2020 primila žalbu građana, u vezi sa konkursom za nova radna mjesta objavljenim na zvaničnoj veb stranici KEK-a, samo na albanskom jeziku.

 

Javni konkurs, za 171. novo radno mesto objavljen je na zvaničnoj veb stranici KEK-a dana 14.09.2020 i obuhvata informacije i formulare jedino na albanskom jeziku. Na linku konkursa na srpskom jeziku nedostaju potrebne informacije i ujedno je napisano da uopšte ne postoji aktivan javni konkurs za zapošljavanje. Na ovaj način KEK je građane drugih zajednica lišio pristupa važnim informacijama i mogućnosti zapošljavanja.
Svaka javna institucija je u obavezi da objavljuje sve informacije od javnog značaja na oba službena jezika te je Kancelarija poverenika za jezike blagovremeno reagovala i pokušala da kontaktira KEK putem e-pošte i telefona, ali još uvek nije dobila odgovor.

 

U izveštaju sa preporukama, koji je Kancelarija povjerenika za jezike danas prosledila upravi KEK-a, zaključuje se da je ova kompanija prekršila član 11 (11.1 11.2 dhe 11.3) Zakona Republike Kosovo br. 02 / L-37 O upotrebi jezika, koji podrazumeva primjenu ravnopravnosti službenih jezika u preduzećima koja obavljaju javne usluge i prava svih lica da komuniciraju i da primaju usluge na jednom od službenih jezika. U tom dopisu KPJ je naložila da se u skladu sa zakonom konkurs objavi i na srpskom jeziku u što kraćem roku i da se rok za konkurisanje produži kako bi svim potencijalnim kandidatima bili pruženi ravnopravni uslovi.

Кancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Кabineta premijera Кosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Кancelarija ima mandat da nadgleda primenu Zakona o upotrebi jezika, sarađuje sa institucijama na poboljšanju primene Zakona i promoviše i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Кosovu.
 

Natrag