Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Izjava povodom Evropskog dana jezika

25.09.2020

Sutra je Evropski dan jezika, koji se još od 2001 obilježava širom Evrope sa idejom jačanja svijesti o važnosti učenja jezika  u cilju jačanja višejezičnosti interkulturalnog razumevanja, promocije bogatog jezičkog diverziteta Evrope i ohrabrivanja učenja drugih jezika u školama i van njih.

 

Težimo tome da Kosovo bude najbolji primjer višejezičnosti u regionu, u cilju izgradnje istinski multietničkog društva, bolje vladavine prava, ostvarivanja prava pripadnika svih naroda koji žive na Kosovu, jačanja opšteg ugleda institucija, i brže integracije u evro-atlanske strukture. Trenutno, Kosovo kao multietničko i višejezično okruženje je istovremeno primjer i svih prednosti višejezinog društva ali i svih i izazova koje to sa sobom donosi.

 

U duhu današnjeg dana vredno je pomenuti inicijative i aktivnosti u kojima su brojni lokalni i međunarodni akteri i Kancelarija povjernika za jezike učestvovali tokom proteklog perioda, a koji su usmjereni upravo na učenje jezika okruženja  u cilju izgradnje funkcionalnog i integrisanog multietničkog društva. Među njima se ističu izgradnja online platforme za učenje albanskog i srpskog jezika, izrada online rečnika,  rad na reakreditaciji programa za balkanistiku na Univerzitetu u Prištini, brojni kursevi za omladinu, civilne službenike, stručnjake iz razlitičitih oblasti, itd.  Zbog okonlosti nastalih pandemijom COVID 19, ove godine nije planiran veći broj aktivnosti u cilju obilježavanja ovog dana i promocije ovih aktivnosti.

 

Upravo zbog pandemije moramo napomenuti i to da su praktično svi pozitivni pomaci načinjeni tokom prethodnih godina u proteklih nekoliko mjeseci ostali u senci očiglednih kršenja Zakona o upotrebi jezika od institucija koje su najodgovornije da  upravljanje pandemijom, kao što su na primjer Ministarstvo Zdravstva, Institut za javno zdravlje i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Situacija nastala pandemijom je pokazala koliko neke insitucije nisu bile spremne da sprovedu zakon u potpunosti, ali i koliko je primjena Zakona o upotrebi jezika bitan element garantovanja bezbenosti, drugih prava, vladavine prava, ali i čak i javnog zdravlja.
Iskreno se nadamo da ćemo sledeći Evropski dan jezika dočekati u atmosferi veće višejezičnosti i bolje performanse institucija, te da ćemo biti u mogućnosti da taj dan obilježimo onako kako dolikuje.
 

Natrag