Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

10.12.2020

10. decembar 2020.
Priština

Dodjeljena je nagrada za najbolju praksu u primjeni Zakona o upotrebi jezika

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), dodijelila je nagradu „Najbolja praksa u primjeni Zakona o upotrebi jezika“.
Na onlajn ceremoniji kojoj su prisustvovali prijedstavnici različitih institucija, glavne nagrade za pravilnu primjenu Zakona o upotrebi jezika dodijeljene su Ministarstvu finansija (MF), Sudskom savjetu Kosova (SSK), Ustavnom sudu(US), Centralnoj banci Kosova(CBK) i Opštini Priština (OP).
Dodjela nagrade kako je navedeno na ceremoniji, izvršena je na osnovu praćenja upotrebe službenih jezika na zvaničnim veb stranicama ministarstava, izvršnih organa, agencija i opština, uključujući i društvene mreže relevantnih institucija.

Povjerenik za jezike, Slaviša Mladenović naglasio je da priča o važnosti poštovanja jezičkih prava više ne pripada 2020.godini i da je to postala opšta stvar kao i da je 2020. godina donijela nove izazove i problem za institucije.
„Ova situacija sa pandemijom je pokazala koliko je bitno da institucije budu spremne da sprovode Zakon i u normalnim uslovima, kako bi u sličnim situacijama (kriznim) mogle da reaguju adekvatno i reše problem sa kojima se danas suočavamo “ i dodao da su veb stranice mnogih institucija u dobrom stanju što se jezičkog aspekta tiče, ali da i svakodnevno praktikovanje višejezičnosti treba da prati taj nivo. “Nadam se da će ova nagrada biti motiv institucijama da nastave sa dobrom praksom i da će ovakvi događaji postati tradicija i biti podstrjek institucijama da poboljšaju svoje performance”, rekao je povjerenik Mladenović.
Pored njega, ambasador OEBS-a Jan Braathu, obratio se prisutnima i izrazio je zadovoljstvo organizacijom ceremonije. „ Ovo je divna prilika da podstaknemo poštovanje Zakona o jezicima i da vidimo šta institucije mogu da postignu. Ovo je jedan pozitivan događaj i podsticaj na to da sprovodimo jezičke zakone Kosova u svim institucijama, odnosno priznamo napravljeni progres u istim“, rekao je Braathu.
Prisutnima su se, tokom ceremonije obratili sa po jednim govorom i Shpend Ahmeti, gradonačelnik opštine Priština, Milot Vokshi, generalni sekretar Ustavnog suda, Shkeljzen Maliqi, generalni direktor sekretarijata SSK-a, Fatime Lumi, viša službenica za odnose s javnošću Ministarstva Finansija i Sokol Havolli, viceguverner Centralne banke. 
Dobitnici nagrada naglasili su da ova nagrada pokazuje posvećenost svih zaposlenih da poštuju ustavne i zakonske obaveze i da će ova nagrada biti još jedan podsticaj za kontinuirani rad ka unapređenju i jednakosti u pogledu poštovanja jezičkih prava i sloboda uopšte.

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, surađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promovira i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.
 

Natrag