Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Mreža za jezičku politiku

• Mrežu za jezičku politiku čine postavljene kontakt osobe u vezi sa upotrebom jezika i prevodioci uključeni u spisak.

 

• Osobe za kontakt u vezi sa upotrebom jezika u svakoj instituciji pod jurisdikcijom Kancelarije, uključujući i općine, surađuju sa Kancelarijom kako bi se obezbjedilo da se dotične institucije pridržavaju svojih obaveza u vezi sa jezičkom politikom i da stiču veća znanja o tim obavezama.

 

• Mreža za jezičku politiku i Kancelarija sa odgovornim institucijama mogu koordinirati razvoj i primjenu obuka na radnom mjestu i profesionalnih razvojnih programa za prevodioce evidentirane na spisku prevodilaca. 

• Kada je potrebno za određeni zadatak u sklopu svog mandata i zavisno od odobrenja institucije poslodavca Kancelarija može tražiti pomoć jednog ili više prevodilaca evidentiranih na spisku. Kancelarija šalje zahtjev za pomoć institucijama i organizacijama članicama Mreže za jezičku politiku, koje blagovrijemeno razmatraju zahtjev i obavještavaju Kancelariju o aranžmanima za pružanje tražene pomoći.