Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dužnosti i odgovornosti Ureda

Radi izvršavanja svojih nadležnosti, i pod vođstvom Povjerenika za jezike, Ured vrši sljedeće dužnosti i odgovornosti:

Radi izvršavanja svojih nadležnosti i pod vođstvom povjerenika za jezike Ureda obavlja sljedeće dužnosti i odgovornosti:

•    nadgleda sprovođenje odredbi Zakona o upotrebi jezika u institucijama pod svojom nadležnošću;
•    preduzima sve neophodne mjere u okviru svojih ovlašćenja zarad obezbjeđivanja poštovanja odredbi Zakona o upotrebi jezika u institucijama pod svojom nadležnošću;
•    istražuje sve žalbe koje su joj podnete od strane fizičkog ili pravnog lica, u vezi sa propustima  javnih organa vlasti ili institucije pod njenom nadležnošću i u vezi nepoštovanja odredbi Zakona;
•    obavlja istrage na svoju inicijativu kako bi obezbijedila da institucija pod njenom nadležnošću poštuje odredbe Zakona;
•    po završetku istražnog postupka izdaje preporuke o zahtjevanim pravnim lijekovima i preporuke o obeštećenjima;
•    svakoj instituciji kojoj je poslala preporuku ostavlja dovoljno vrijemena kako bi mogla dobiti bilo kakav komentar koji ta institucija može imati u vezi sa nalazima i preporukama Kancelarije,uključujući tu i navođenje mjera koje institucija namjerava da preduzme, kao i rokove u okviru kojih će institucija preduzeti te mjere;
•    izdaje pismena upozorenja, ukoliko preporuke Ureda nisu izvršene u razumnom vrijemenskom periodu;
•    Ured pruža savjete i druge vrste pomoći  građanima u pogledu njihovih prava shodno Zakonu;
•    Ured pruža savjete ili drugu pomoć javnim organima u vezi sa njihovim obavezama prema Zakonu;
•    razmatra i daje preporuke u vezi sa bilo kojom uredbom ili administrativnim uputstvom koji su koncipirani prema Zakonu o upotrebi jezika, kao i bilo kom drugom zakonu, uredbi ili administrativnom uputstvu koje utiče ili može imati uticaj na status ili upotrebu službenih jezika ili jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik;
•    podnosi šestomjesečne izveštaje i preporuke Odboru, kao i godišnje izvještaje Ureda, Vladi i Skupštini Republike Kosovo;
•    ukoliko se smatra potrebnim, izdaje strateške preporuke  institucijama pod svojom nadležnošću, čiji je cilj da se obezbjedi dovoljno znanja o službenim jezicima i jezicima u službenoj upotrebi na opštinskom nivou, ni bi li se omogućilo potpuno sprovođenje Zakona;
•    Izdaje, u bilo koje vrijeme, specijalne izvještaje Odboru,Vladi i Skupštini Kosova o bilo kom pitanju od hitne prirode i velike važnosti u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti.