Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Dužnosti i odgovornosti povjerenika za jezike

Povjerenik za jezike je osoba odgovorna za funkcionisanjе Kancelarije. Povjerenik upravlja Kancelarijom, osobljem i budžetom i predlaže godišnji budžet Kancelariji premijera.

Dužnost povjerenika za jezike je da savjetuje Vladu i institucije koje se nalaze pod nadležnošću Kancelarije o usvajanju i sprovođenju mjera kojima se obezbјeđuje ravnopravna upotreba i status službenih jezika, upotreba službenih jezika i jezika u službenoj upotrebi u opštinama, kao i zaštita, očuvanje i promocija jezika zajednica čiji maternji jezik nije službeni jezik.

Povjerenik za jezike daje preporuke centralnim i opštinskim institucijama kojima predlaže strukturna, dugoročna i održiva riješenja i kao i podsticajnu politiku za upotrebu službenih jezika u Republici Kosovo.

 

Ove preporuke uključuju, ali se ne ograničavaju isključivo na:

 

•             pristup i promovisanje službenih jezika i drugih jezika zajednica u preduniverzitetskom obrazovanju i višem obrazovanju;

•             sprovođenje anketa i istraživanja o jezičkim kapacitetima javnih službenika;

•             pružanje višejezične obuke na radnom mjestu za javne službenike u suradnji sa kosovskim Institutom za javnu administraciju, kao i stimulacija zarada za državne službenike sa radnim znanjem svih zvaničnih jezika;

•             mjere za pružanje obuke na radnom mjestu za tumače i prevodioce;

•             mjere kojima bi se obezbijedila profesionalna uvjerenja i akademski programi za tumače i prevodioce;

•             promovisanje sistema kontrole kvaliteta da bi se osigurala  preciznost usluga pismenog i usmenog prijevoda;

•             poboljšane politike zapošljavanja i stimulaciju podizanjem nivoa zarada čime bi se povećavala upotreba službenih jezika i drugih jezika zajednica u javnom servisu;

•             saradnja sa Ministarstvom odgovornim za obrazovanje, nauku i tehnologiju, Ministarstvom odgovornim za zajednice i povratak, i Ministarstvom odgovornim za javnu administraciju kako bi se razvile lekcije i obuke za učenje o jezičkim pravima i pravima zajednica u školama i u javnoj upravi.

Povjerenik za jezike savjetuje institucije pod svojom nadležnošću u pogledu razvoja kapaciteta potrebnog za primjenu Zakona, i takođe nastoji da obezbijedi da odgovarajući broj zaposlenih u institucijama bude kvalifikovan i kompetentan za pružanje usluga na službenim jezicima Republike Kosovo, a tamo gdje je primjenjivo i na službenim jezicima opština i jezicima u službenoj upotrebi u opštinama.

Povjerenik za jezike može surađivati i promovisati razmjenu najboljih iskustava sa stranim institucijama koje su iste prirode kao Ured, i sa domaćim i stranim akademskim institucijama koje mogu doprinjeti da se poboljša primjena Zakona i mogu doprinjeti znanju i zaštiti službenih i drugih jezika zajednica Republike Kosovo kroz njene institucije.

Povjerenik za jezike se stara o tome da Kancelarija redovno podnosi šestomjesečne izvještaje Odboru, kao i godišnje izvještaje Vladi i Skupštini Kosova. Ovi izvještaji ocjenjuju sprovođenje Zakona i ove Uredbe.

Povjerenik za jezike je odgovoran za trošenje budžeta Kancelarije i dužan je da u potpunosti surađuje sa revizijom koja se sprovodi u vezi sa upravljanjem i trošenjem budžeta Kancelarije.