Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Agencije i Druge Institucije

NAZIV INSTITUCIJE

KONTAKT OSOBA ZA MREŽU

ADRESA, TELEFON/E-MAIL

PREVODIOCI

AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE

BESA GJOKAJ JASHARI

e-mail: [email protected]

Mob:044 879 217

Tel: +381 38 518 994

Tel: +381 38 518 980

Adresa: Rr. Nazim Gafurri nr.31 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 518 907

E-mail: [email protected]

Web: http://www.akk-ks.org


SUDSKI SAVET KOSOVA

VALENTINA SOPJANI

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 208 814

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Web: http://kgjk-ks.org

Tel: +381 (0) 38 243 – 630 ext.124

LUMNIJE ETEMI

VIŠI PREVODIOC

ALBANSKI-SRPSKOHRVATSKI I OBRNUTO,

e-mail: lumnije_ etemi @hotmail.com.

XHELAL NUHIU 

PREVODIOC, ALBANSKO-ENGLESKI I OBRNUTO

e-mail: [email protected]

 VALENTINA SOPI PREVODIOC, ALBANSKO-ENGLESKI I OBRNUTO,

e-mail: [email protected]

REMZIJE AJETI

PREVODIOC ALBANSKO- SRPSKOHRVATSKI I OBRNUTO

e-mail: [email protected]

AYLA RUVA

PREVODIOC ALBANSKO- SRPSKOHRVATSKI I OBRNUTO

e-mail: [email protected]

REGULATIVNA KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

FITORE GASHI

MENADŽER KANCELARIJE

e-mail: [email protected]

Tel: +381 38-200-10911

Tel: +381 38-213-797

Adresa: Rr. Bedri Pejani nr.7 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 213 709

e-mail: [email protected]

Ueb: http://krpp.rks-gov.net


DRŽAVNI TUŽILAC

NORA DEDI

e-mail: [email protected]

Tel: +377 44/786-033

Adresa: Ndertesa e ish Bankes se Lubjanes, Kati VIII 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 200 18 848

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.psh-ks.net


KOSOVSKA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU

DARDAN KRASNIQI

DIREKTOR ADMINISTRACIJE

Tel: +381 (0) 38 500 400 – lokal 2032

Mob: 044 148 736

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Ilir Konushevci nr.8 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 500 400

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.pak-ks.org/

PREVODIOCI ZA ALBANSKO-ENGLESKI I OBRNUTO:

ARTAN MUHARREMI

MIMOZA XHEMSHITI

ALBAN IDRIZI

BASRI SHOSHOLLI

AMOR SAHATCIU

PREVODIOCI ZA SRPSKO-ENGLESKI I OBRNUTO:

SRĐAN MILENTIJEVIĆ

ALEKSANDAR STERĐEVIĆ

SAMI DELIU

TREPČA (PREDUZEĆE POD UPRAVOM KAP)


Adresa: Parku Industrial 40000 Mitrovice, Kosovë

Tel. +381 (0) 28 538 050

e-mail: [email protected]

Ueb: www.trepca-akp.com


KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA

ARMIN BUSHATI

ZAMENIK NAČELNIKA PREVODILAČKE SLUŽBE.

Mob: +381 (0) 45 509 006

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Musine Kokollari nr. 16 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +377 (0) 45 509 000

e-mail: [email protected]

Web: http://www.oag-rks.org

Artan Venhari, Zëvendës AP

e-mail: [email protected]

tel: +377 (0) 45 509 003


ORGANI ZA KONTROLU NABAVKE

FLUTRA DURAKU

PREVODILAC ALBANSKO - ENGLESKO - SRPSKI

Tel: +381 (0) 38 211 633 e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 211 633

Mob: +377 (0) 44 401 140

Adresa: Rruga Garibaldi 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 213 378

e-mail: [email protected]

[email protected]

Ueb: http://oshp.rks-gov.net

FLUTURA DURAKU

VIŠI JEZIČKI SLUŽBENIK, PREVODILAC ZA ALBANSKI, ENGLESKI I SRPSKI .

Mob: +377 (0) 44 401 140

Tel: +381 (0) 381 212 310

CENTRALNA KOMISIJA ZA IZBORE

DŽEMAIL PEĆANI

VD DIREKTORA PRAVNE KANCELARIJE

e-mail: [email protected];

[email protected];

Tel: +381 (0) 38 551-815

Mob: +377 (0) 44 736-063

Adresa: Rr. Migjeni pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 211 337

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kqz-ks.org

VERA DULA

e-mail: [email protected] Tel. +377 (0) 44 403 498

VESA XHARRA

PREVODIOC ZA ALBANSKO- SRPSKI, I OBRNUTO

e-mail: [email protected] Tel. +381 38 200 23 530 PREVODIOC ZA ENGLESKO-ALBANSKI

ARGJINA MISINI

e-mail: [email protected] ,

Tel: +381 38 200 23 530

PREVODILAC ZA SRPSKO-ENGLESKI

NEZAVISNA KOMISIJA ZA RUDNIKE I MINERALE

ARTA DULAJ

NAČELNICA JEZIČKOG SEKTORA

Tel: +377 44 603 393

e-mail: [email protected]

Tel. +381 (0) 38 240 252

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kosovo-mining.org

ARTA DULAJ

PREVODIOC ZA ALBANSKO-ENGLESKI I OBRNUTO

SHPRESA KRASNIQI PREVODIOC ZA ALBANSKO-SRPSKI I OBRNUTO

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE

FIKRETE ÇOÇAJ

SLUŽBENICA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Mob: +377 (0) 44 393 668

Mob: +386 (0) 49 732 478

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Gazmend Zajmi nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 245 031

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpm-ks.org/


SUDSKI INSTITUT KOSOVA

LULJETE HETEMI

RUKOVODILAC PROGRAMA ZA ISTRAŽIVANJE I PUBLIKACIJE U SIK-u.

Mob: +381 (0) 38 200 18 673

e-mail: [email protected]

Adresa:

Institucioni Gjyqesor i Kosovës

Address: Lagja e Spitalit, Str.Muharrem Fejza nn

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://kgjk-ks.org

LINDA FEJZULLAHU

e-mail: [email protected],

Tel: +381 (0) 38 200 18 676

GËZIM FETAHU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 675

ISMET SADRIU

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 671

FAMIRE CACAJ

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 18 668

NARODNI ADVOKAT

DRAGANA RODIĆ

POLITIČKI SAVETNIK

e-mail: [email protected]

Tel: 044 183 261

Adresa: Rr. Enver Maloku nr.28 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38/501-401

E-mail: [email protected]

Web: http://www.ombudspersonkosovo.org

MERXHAN AVDYLI REDAKTOR/LEKTOR

ISMET JASHARI PREVODIOC

NIMAN HAJDARI PREVODIOC

CENTRALNA BANKA KOSOVA

MUHARREM UKA

DIREKTOR GENERALNE ADMINISTRACIJE CBK

e-mail: [email protected].org;

Adresa: Rr. Garibaldi nr.33 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 222 055 107

e-mail:[email protected]

Ueb: http://www.bqk-kos.org

IRENA JAHOLLI

PREVODIOC ZA ENGLESKO-ALBANSKI I OBRNUTO

ORNELA PALLA GASHI PREVODIOC ZA ENGLESKO-ALBANSKI I OBRNUTO

EMINE KALAJ

PREVODIOC ZA ALBANSKO-SRPSKI I OBRNUTO

AUTORITET ZA TELEKOMUNIKACIJE

RUZHDI JUSUFI

NAČELNIK ADMINISTRACIJE I PRAVNI SLUŽBENIK REGULATORNOG AUTORITETA ZA TELEKOMUNIKECIJE

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Pashko Vasa nr.12 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 (0) 38 212 345

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.art-ks.org

KOMPANIJA ZADUŽENA ZA PREVODE,

A. SH. “BETI & OLA, PRISHTINA.

AUTORITET CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

SALA AHMETI

IZVRŠNI SLUŽBENIK KANCELARIJE GENERALNOG DIREKTORA

e-mail: [email protected]

tel: +381 (0) 38 248 624

mob: 044 235 541

Adresa: Rr. Ahmet Krasniqi pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 248 629

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.caa-ks.org

NEMA PREVODIOCA UKOLIKO IMA POTREBE ANGAŽUJE AGENCIJU.

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE ENERGETIKOM

ARDIANA BOKSHI

NAČELNICA JEDINICE ZA ADMINISTRACIJU

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr.1 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 247 615

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.ero-ks.org


KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE VODOVODOM I KOMUNALIJAMA

RAMIZ KRASNIQI

NAČELNIK ODELENJA ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE,

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 249 165 lok. 110

Mob: +377 44 239 379

Adresa: Rr. Ferat Dragaj nr.68 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 165 ext.101/113

e-mail: [email protected]

Ueb: www.wwro-ks.org


KOSOVSKO PENZIONI ŠTEDNI FOND

JETON DEMI

MENADŽER ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU I PREVODE

Tel. +38 244 341 # 206

Mob: +387 (0) 44 422 575

e-mail: jeto[email protected]

Adresa: Rr. Agim Ramadani nr.10 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 244 337

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.trusti.org

SUZANA HAXHIMEHMETI, SLUŽBENI PREVODIOC ZA ODNOSE SA KLIJENTIMA,

Tel. +38 244 341 # 109

E-mail:

[email protected]

KOSOVSKA KOMISIJA ZA KONKURENCIJU

ETRIT TETOVA

INSPEKTORKA PRI KAK KOSOVSKA AGENCIJA ZA KONKURENCIJU

Mob: +377 (0) 44 265 758

Tel: +381 (0) 3820010931

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 10 931

e-mail: [email protected]

Ueb: http://ak.rks-gov.net

LULE ISUFI

PREVODIOC ZA ALBANSKO-ENGLESKI I OBRNUTO, SHQIP-ANGLISHT DHE ANASJELLTAS) NË AKK,

Mob: +377 (0) 44 171 612

Tel: +381 (0) 38 200 10929

e-mail: [email protected]

KOMISIJA ZA PRAVNU POMOĆ

DRITA REDŽEPI

V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA, KANCELARIJA IZVRŠNOG DIREKTORA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Adresa:

Rr. "Zenel Salihu" nr.30, Prishtinë

Tel. +381 (0) 38 200 18 396

Mob: +377 (0) 44 508 802

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr.Zenel Salihu nr. 30 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 200 18 943

e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.knj-rks.org

TRENUTNO NEMA PREVODIOCA.

NEZAVISNI SAVET ZA NADZOR CIVILNE SLUŽBE KOSOVA

ISLAM CAKAJ

GLAVNI FINANSIJSKI SLUŽBENIK

Mob: +377 (0) 44 117 982

e-mail: [email protected]

Adresa: Rr. Nena Tereze pa nr. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38/212-040 ext:10 949

e-mail: [email protected]

Web: http://kpmshc.rks-gov.net

centrex 10-951 mob:044/117 982

NISU POSLALI IMENA PREVODIOCA.

REGULATIVNI AUTORITET ŽELEZNICA KOSOVA

FLJORINA ZEĆIRI

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 300 263

Adresa: Rr. Rrustem Statovci nr.29 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 220 040

e-mail: [email protected]

Ueb: www.arh-ks.org

NEMA PREVODIOCA.

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

JETON ARIFI

DIREKTOR ODELENJA ZA REGISTRACIJU I SPOLJNE POSLOVE

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 254 785

e-mail:[email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 62 950


KOSOVSKA AGENCIJA ZA IMOVINU

LIRAK BROVINA

e-mail: [email protected]

Mob: +386 49 404 545

Adresa: Rr. Perandori Justinian nr.5 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel. +381 (0) 38 249 918

e-mail: [email protected] e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]

Ueb: http://www.kpaonline.org

FETIJE HALITAJ

KOORDINATORKA JEZIČKE JEDINICE

LIRAK BROVINA

VIŠI JEZIČKI SLUŽBENIK.

ALEN AZEMI

VIŠI JEZIČKI ASISTENT ,

SERIJE SYLEJMANI

VIŠI JEZIČKI ASISTENT

ADNAN IBRAHIMI

VIŠI JEZIČKI ASISTENT

MENTOR ZARIQI

VIŠI JEZIČKI ASISTENT

POLICIJSKI INSPEKTORAT KOSOVA

BUJAR MUSTAFA

INSPEKTOR

e-mail: [email protected]

Mob: +377 44 676 683

Tel: +381 (0) 38 521 169

038 200 19 697

Qyteti: Prishtinë
Rruga: Tirana, p.n
Shteti: Republika e Kosovës
ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV
Tel: + 381 (0) 38 521 201

Tel: +381 (0) 38 521 149
Centrex: (200) 19 691 dhe (200) 19 702


CARINA KOSOVA

VALDETE KRASNIQI DIREKTORKA DIREKCIJE ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE

e-mail:

[email protected]

Mob: +387 (0) 45 198 006

SEKTORIN PËR INFORMIM

Tel: +381 (0) 38 540 350

ADRIATIK STAVILECI

ZYRA PËR MEDIA

Tel: + 381 38 541 031

Mob: 045 550 403

QENDRA OPERATIVE

Mob: + 377 45 550 708

Mob: + 377 45 550 709

Mob: + 377 45 550 711

e-mail: [email protected]

ZHAKLINA VATAJ PREVODIOC ZA ALBANSKO-SRPSKI

ZHAKLINA VATAJ

e-mail:

[email protected]

ARSIM OSMANI

e-mail: [email protected]

BLETA DËRMAKU

PREVODIOC ZA ALBANSKO-ENGLESKI.

e-mail: Bleta.Dë[email protected]

ALBANA SHULETA

PREVODIOC ZA ALBANSKO-ENGLESKI.

e-mail: [email protected]

KOSOVSKA AGENCIJA ZA STATISTIKU

ARBERT ABDYLI

PREVODILAC SA ALBANSKOG NA SRPSKI I OBRNUTO

e-mail

Tel: +381 38 200 31 150

Mob: +377 (0) 44 219 765

Adresa: Rr. Zenel Salihu nr. 4 Prishtinë Kosovë ZYRA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV Tel: +381 (0) 38 200 31 112 e-mail: [email protected]

ZYRA PËR KOMUNIKIM TË ESK-SË

Tel: +381 (0) 38 200 31 143

e-mail: [email protected]


PRIVREDNA KOMORA KOSOVA

LUMNIJE HASHANI

SLUŽBENIK ZA PITANJA EKONOMSKOG ZAKONODAVSTVA

Tel: +381 (0) 38 780 332

Tel: +381 (0) 38 224 741

Fax: +381 (0) 38 224 299

e-mail: [email protected]

Rr. Nenë Tereza No.20
10000 Pristina
Republika e Kosovës [email protected] Tel: +381 (0) 38 224 299

Tel: +381 (0) 38 780 307

Fax: +381 (0) 38 224 29


KOSOVSKA AGENCIJA ZA KATASTAR

DENIS PITARKA

EKSPERT ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

e-mail: [email protected]

Ndërtesa e Arkivit të Kosovës, kati i dytë
Prishtinë Kosova

Tel: +381 (0) 38 512 353

Fax: +381 (0) 38 512 356

e-mail: [email protected]

RIZA BAFTIU

PREVODIOC ZA ALBANSKO-SRPSKI U KOSOVSKOJ AGENCIJI ZA KATASTAR

PORESKA UPRAVA KOSOVA

FATMIRJA MURATOVIĆ

PREVODILAC SRPSKO-ALBANSKI;ALBANSKO-SRPSKI
e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38/200-250-08

Mob: +377 (0) 44 601 240

Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton

10 000 Prishtinë, Kosovë

E-mail:

 [email protected]

Prishtina-1: +381 (0) 38/200-255-21 Prishtina-2: +381 (0) 38/200-255-17

ZA PREVODE ANGAŽUJU AGENCIJU

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KOSOVA

NEXHMEDIN SHALA
Tel. +381 38 500 600 - 2068
Mob: +377 44 138 376
Mob: +377 45 569 600
e-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: +381 (0) 38 500 600, ext 3232, 3028


POLICIJA KOSOVA

HYSNI SHALA

ŠEF KANCELARIJE ZA LJUDSKA PRAVA

Tel. +377 (0) 44 212 031

DPP-Prishtinë,

Kosovska Policija

Tel. +381 (0) 38-5080-1051

Mob. +377 (0) 44 212 031

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]


KOSOVSKA AKADEMIJA ZA JAVNU BEZBEDNOST

EMIN UKA

NAČELNIK SLUŽBE ZA JEZIČKU PODRŠKU

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 911 016

Vushtrri - Kosovë Tel: 028/570 007 – 028/571 228, Fax: 028 570 613, Web: aksp.rks-gov.net

Ismail Smakiqi
Drejtor i Përgjithshëm i Akademisë
Tel: +381 (0) 28 570 008E-mail: [email protected], Adresa : AKSP- Vushtrri
e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Mob: +377 (0) 44 911 016

Tel: +381 (0) 28 570 008 ext 187


PRIŠTINSKI UNIVERZITET

SHKELQIM MILLAKU

REDOVNI PROFESOR NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected] Mob: +377 (0) 44 886 466


KOSOVSKA AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE

PRANVERA BEHRAMI

e-mail: [email protected]

Tel: +381 (0) 38 200 24 266


KOSOVSKA AGENCIJA ZA AKREDITACIJU

FURTUNA MEHMETI

V.D. DIREKTOR

Tel: +381 (0) 38 200 20 577

e-mail: [email protected]AGENCIJA ZA CIVILNU REGISTRACIJU


AGENCIJA ZA VAZDUŠNO NAVIGACIJSKE USLUGE - AVNU

ARBEN KOCI – RUKOVODILAC SEKTORA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Tel. +377 (0) 44 266 268
e-mail: [email protected] 

Adresa: selo Slatina, Lipjan
Tel: + 381 (0) 38 59 58 300,
Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
e-mail: [email protected]
http://www.airportpristina.com

AGENCIJA ZA HRANU I VETERINU

KUJTIM UKA
ŠEF SEKTORA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
e-mail:

[email protected]

tel: 038 200 38 306