Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Žalba

Pravo na podnošenje žalbe Uredu povjerenika za jezike u vezi sa kršenjima jezičkih prava, priznatih i zaštićenih Zakonom o upotrebi jezika ili bilo kojim drugim pravnim aktom Republike Kosovo, zagarantovano je svim licima, institucijama ili organizacijama. Žalbe se mogu podnijeti na sljedeći način: -    elektronskom poštom na:   [email protected]
-    registrovanom poštom na: Ured povjerenika za jezike, Zgrada Vlade, Ured 605А Trg Majke Tereze bb, 10000 Priština,
-    ili lično na navedenoj adresi.

Formular za žalbe možete preuzeti OVDE
Formular na turskom OVDE
Formular na bosanskom OVDE

Podnositelj žalbe

Lični podaci

Da li želite da Vaši lični podaci ostanu povjerljivi tokom žalbenog postupka?

Da li ste se žalili nadlježnoj instituciji? Ako jeste, napišite detalje žalbe i eventualne odgovore.

Molimo Vas da, ukoliko je moguće, uz ovaj formular priložite kopije dokumenata ili dokaze koji idu u prilog tvrdnjama iznjetim u vašoj žalbi.

Potvrdjujem da su gore navjedeni podaci tačni i potpuni.

Ovaj formular možete naci na adresi: www.poverenik-ks.org
Adresa: Kancelarija poverenika za jezike, zgrada Vlade | VI sprat, br. 605A |
Trg Majke Tereze b.b 10 000 Priština/ Kosovo
E-mail: [email protected] | Tel: 038 200 14 448 |