Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Medijski izvještaji

Promovisanje prava na jezik na Kosovu

15.10.2014

Tung, zdravo, merhaba, hello! Čućete pozdrave na albanskom, srpskom, turskom, romskom, bosanskom i na mnogo drugih jezika tokom podnevne šetnje u centru Prištine. To se dešava danas, 2014. godine. Situacija međutim nije bila ista 1999. godine. Upotreba drugih lokalnih jezika osim albanskog u Prištini mogla je da izazove užasne posledice.više

Vijest radija KIM o okruglom stolu održanom u Prištini 12.09.2013 početkom kampanje o sprovođenju Zakona o upotrebi jezika na Kosovu

13.09.2013

Vijest radija KIM o okruglom stolu održanom u Prištini 12.09.2013 početkom kampanje o sprovođenju Zakona o upotrebi jezika na Kosovuviše

Irski dnevnik o obuci koji je za Kosovske predstavnike organizovao Irski Povjerenik

02.07.2013

više

previous

1-3 Od 3

next