Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Najčešće postavljana pitanja

Koji su zvanični jezici na Kosovu ?
Albanski i srpski jezik imaju ravnopravan status kao službeni jezici na Kosovu. Zakonom su zagarantovana jednaka prava za njihovu upotrebu u svim institucijama Kosova!

Mogu li jezici nevjećinskih zajednica postati službeni jezici u Općini?
Jezik drugih zajednica koje čine najmanje pet procenata ( 5 % )  ukupnog stanovništva općine imaju status zvaničnog jezika u općini i ravnopravno se koriste sa zvaničnim jezicima.
Za više informacija o zvaničnim jezicima u općinima i jezicima u službenoj upotrebi u općinama  kliknite ovde  

Šta je sa onim zajednicama koje predstavljaju manje od pet procenata (5%) ukupnog stanovništva općine?
Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3 %)  ukupnog stanovništva bilo koje općine ili jezik koji se tradicionalno govori u opštini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi. Za više informacija o zvaničnim jezicima i jezicima u službenoj upotrebi u općinama kliknite ovde   

Šta je cilj Zakona o upotrebi jezika?
Cilj Zakona o upotrebi jezika je očuvanje višejezičnog karaktera kosovskog društva i predstavljanje njegovih jedinstvenih duhovnih, intelektulanih, historijskih i kulturnih vrijednosti. Zakon štiti prava svih zajednica na Kosovu za očuvanje, održavanje i promoviranje svog jezičkog identiteta.

Koja je uloga Kancelarije povjerenika za jezike?

  • Kancelarija poverenika za jezika se stara o tome da sve institucije i javna poduzeća poštuju Zakon o upotrebi jezika i
  • Kancelarija podstiče podizanje svijesti javnosti i institucija u vezi jezičkih prava kao vidu podrške aktivnom sprovođenju  Zakona o upotrebi jezika.  
  • Kancelarija poverenika za jezike kreira i razvija jezičke politike i promovira očuvanje jezika svih zajednica.

Koja su moja prava ?
Vi imate pravo da komunicirate, budete informisani i zatražite i dobijete javna dokumenta od centralnih i općinskih institucija kao i od javnih poduzeća, na bilo kojem zvaničnom jeziku.

Šta da radim ako su moja jezička prava prekršena?
Ukoliko su Vaša jezička prava prekršena, možete podnjeti žalbu instituciji u kojoj su Vam prekršena jezička prava. Također, možete podnjeti žalbu direktno Kancelariji povjerenika za jezike.

Ukoliko nakon podnošenja žalbe odgovornoj instituciji ne dobijem odgovor ili ne budem zadovoljan odgovorom u vezi  slučaja, šta treba da učinim?
Ukoliko nakon podnošenja žalbe odgovornoj instituciji ne dobijete odgovor ili ne budete zadovoljni odgovorom u vezi slučaja, možete uputiti žalbu Kancelariji povjerenika za jezike.

Na koji način mogu podnijeti žalbu Kancelariji povjerenika za jezike?
Žalbu Kancelariji poverenika za jezike možete podnjeti na dva načina:

  • klikom na odjeljak za žalbe na glavnoj stranici
  • preuzimanjem obrasca za žalbe u odeljku za žalbe na glavnoj stranici. Popunjeni obrazac za žalbe možete poslati poštom na sledeću adresu:

Zgrada Vlade / VI /  605A Trg Majke Tereze b.b. 10 000 Priština Kosovo ili elektronskim putem [email protected]