Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Koordinator za istrage

Dužnosti i odgovornosti na funkciji za žalbe, istrage i posredovanje

Koordinator za istrage

  Ured povjerenika za jezike će, kroz funkciju za žalbe, istrage i posredovanje:
•    promovisati pravna sredstva i rješenja u slučaju dokumentovanih kršenja jezičkih prava sprovođenjem nezavisnih istraga;
•    vršiti pregled, posredovanje i istraživanje žalbi koje se odnose na primjenu Zakona;
•    formulisati prijedloge o pravnim lijekovima i preporukama za obeštećenje ili kompenzaciju;
•     i, kao poslednje sredstvo, identifikacijom i utvrđivanjem sankcija obezbjediti prihvatanje obaveza proisteklih iz Zakona od strane relevantnih institucija.

Uz pomoć administrativnog službenika, Koordinator za istrage odgovoran za žalbe, istrage i posredovanje, osiguraće da Ured:

• primjenjuje, razmatra i razvija, prema potrebi, Poslovnik o radu za upravljanje i istraživanje žalbi;
• razvija i održava sistem za upravljanjem praćenja žalbi i bazu podataka;
• savjetuje javnost u vezi jezičkih prava, kao i i javne institucije u vezi njihovih obaveza pri korišćenju jezika (u konkretnim slučajevima žalbe);
• istražuje i olakšava prijateljsko poravnanje žalbi;
• pokreće zvanične istrage, po potrebi;
• priprema preporuke o pravnim lekovima, za nadoknadu ili obeštećenje, kao deo istrage i u vezi sa žalbama;
• priprema i donosi odluke o žalbama i kaznama, kao rezultat istražnog postupka, kada se pridržavanje propisa ne može drugačije postići.

Kontakt:                                                                                                                                                                                       
Makfire Azemi – koordinator za istrage
Br. tel.
038 200 14 902                                                                                    
е-mail: [email protected]