Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom

Dužnosti i odgovornosti Komponente za revizije, istraživanja i izvještaje

 

- Koordinator za pitanja usaglašenosti sa Zakonom

Ured povjerenika za jezike će, kroz Komponentu za revizije, istraživanja i izvještaje pratiti i izvještavati o poštovanju Zakona od strane institucija pod njenom nadležnošću.                                                                                                                                                                

Uz podršku višeg pravnog službenika, koordinator za pitanja usaglašenosti sa Zakonom odgovoran za komponentu za revizije, istraživanja i izveštaje:                     

•    priprema i sprovodi godišnji plan revizije i nadgledanja;   
•    sprovodi preglede na licu mjesta kao dio plana revizije i nadgledanja;
•    prikuplja uzorke i vrši pregled praksi određenih institucija za pridržavanje i primjenu relevantnih obaveza / odredbi za upotrebu jezika.
•    razvija i razmatra preporuke za unapređenje sprovođenja Zakona od strane određenih institucija koje su  pod nadležnošću Ureda,       
•    prati primjenu datih preporuka u kontekstu formalnih i neformalnih istraga;                                                                
•    priprema ili nalaže pripremu izvještaja i istraživanja za unaprijeđenje primjene Zakona.

Kontakt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Safete Graiçevci - koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom

Br. tel. 038 200 14 499

e-mail:

[email protected]