Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Објављивањем конкурса на само једном службеном језику, KЕK прекршио Закон о употреби језика

24.09.2020

Kанцеларија повереника за језике – KПЈ, при Kанцеларији премијера је дана 18.09.2020 примила жалбу грађана, у вези са конкурсом за нова радна места објављеним на званичној веб страници KЕK-а, само на албанском језику.
Јавни конкурс, за 171. ново радно место објављен је на званичној веб страници KЕK-а дана 14.09.2020 и обухвата информације и формуларе једино на албанском језику. На линку конкурса на српском језику недостају потребне информације и уједно је написано да уопште не постоји активан јавни конкурс за запошљавање. На овај начин KЕK је грађане других заједница лишио приступа важним информацијама и могућности запошљавања.

 

Свака јавна институција је у обавези да објављује све информације од јавног значаја на оба службена језика те је Kанцеларија повереника за језике благовремено реаговала и покушала да контактира KЕK путем е-поште и телефона, али још увек није добила одговор.
У извештају са препорукама, који је Kанцеларија повереника за језике данас проследила управи KЕK-а, закључује се да је ова компанија прекршила члан 11 (11.1 11.2 дхе 11.3) Закона Републике Kосово бр. 02 / Л-37 О употреби језика, који подразумева примену равноправности службених језика у предузећима која обављају јавне услуге и права свих лица да комуницирају и да прима услуге на једном од службених језика.

 

У том допису KПЈ је наложила да се у складу са законом конкурс објави и на српском језику у што краћем року и да се рок за конкурисање продужи како би свим потенијалним кандидатима била пружени равноправни услови.

Kанцеларија повереника за језике формирана је у априлу 2012. године у оквиру Kабинета премијера Kосова, на основу Уредбе бр.07/2012. Kанцеларија има мандат да надгледа примену Закона о употреби језика, сарађује са институцијама на побољшању примене Закона и промовише и штити право на употребу језика свих заједница на Kосову.
 

Natrag