Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Мандат

Мандат Канцеларије повереника за језике

Канцеларија повереника за језике обавља надлежности утврђене Законом о употреби језика и то су следеће надлежности:

• прати поштовање Закона у свакој институцији која се налази под њеном надлежношћу;

• предузима све неопходне мере у оквиру својих овлашћења, укључујући и посредовање, како би се осигурало поштовање Закона у свакој институцији која се налази под њеном надлежношћу;

• разматра и даје препоруке у вези са прописима или административним упутствима у складу са Законом, а у вези са усклађеношћу и доследношћу  било којег другог законског акта, прописа или административног упутства са Законом;
• спроводи истраге, било на своју иницијативу или на основу жалбе коју је било које физичко или правно лице поднело у вези пропуста било које институције под надлежношћу Канцеларије, у складу са Законом или неким другим актом који се односи на статус и употребу службених језика, као и на друге језике заједница чији језик није службени језик Републике Косово;
• према потреби саветује или пружа помоћ јавности у вези њихових права у складу са Законом;
• према потреби саветује или пружа помоћи институцијама које су под њеном надлежношћу у вези њихових обавеза проистеклих из Закона;
• помаже Влади у спроводењу, а и самостално спроводи програме јавног информисања и редовне активности информисања становништва, како би јавност била упозната са својим правима по Закону.

 

У циљу спровођења својих надлежности, Канцеларија има овлашћења и моћ да:  

 

• захтева, добија приступ и врши преглед документације институција, предузећа и организација под својом надлежношћу;
• захтева да институција и њени запослени сарађују са Канцеларијом, обезбеђујући Канцеларији приступ својим просторијама и релевантним информацијама, укључујући и копије делова или целих досијеа и других докумената, на захтев Канцеларије, са изузетком тајних досијеа или информација;
• позове свако лице или сведока у циљу добијања усменог или писменог доказа неопходног за истраживање случаја;
• обезбеди накнаду трошкова путовања и боравка особама од којих се тражи да се појаве пред Канцеларијом или које треба да путују да би се обезбедила било каква информација, запис или доказ за потребе истраге;
• да изрекне и наметне било коју санкцију како је прописано у важећем Административном упутством о одређивању административних санкција због кршења Закона о употреби језика, у случају када препоруке Канцеларије о правним лековима или за поновни претрес или накнаду нису решени од стране надлежног органа и то као последње средство;
• у случају да лице пропусти или одбије да поштује захтеве Канцеларије, или омета или онемогућава Канцеларију у обављању својих дужности, или где је повреда такве природе, Канцеларија може покренути правни или дисциплински поступак преко надлежног органа против лица или организације која је одговорна за повреду.