Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Дужности и oдговорности

Одбор за језичка питања је одговоран да:

• пружа институционалну подршку за развој, спровођење и јачање језичких политика;
• се састаје најмање двапута годишње како би прегледао извештаје и препоруке о језичкој политици формулисане од стране повереника за језике и Влади предлаже мере за њихову примену;
• прегледа и процењује на годишњој основи учинак Канцеларије у складу са процедурама утврђеним у Пословнику о раду Одбора;
• врши преглед свих притужби повереника за језике у вези са наводним ометањем независности Канцеларије, било од стране Канцеларије премијера, Владе или друге институције, и доноси одлуку у вези са притужбом у року од деведесет (90) дана, а затим обавештава надлежни скупштински одбор и премијера.

Чланови Одбора се именују на период од четири (4) године.

Састав Одбора:

Одбор се састоји од двадесет (20) чланова који представљају институције, пружалаца услуга и од представника језичких заједница наведена у параграфима oве уредбе.

Представници институција су службеници на вишем руководећем нивоу или руководећем нивоу:

1. Канцеларија премијера
2. Министарство јавне управе
3. Министарство администрације локалне самоуправе
4. Министарство образовања, науке и технологије
5. Министарство за заједнице и повратак
6. Скупштина Косова
7. Судски савет Косова
8. Генерална дирекција полиције
9. Јединица за политику и праћење јавних предузећа
10. Служба за примену заводских санкција
11. Асоцијација косовских општина
12. Универзитет у Приштини
13. Представник албанске језичке заједнице
14. Представник српскe језичке заједнице
15. Представник босанскe језичке заједнице
16. Представник турскe језичке заједнице
17. Представник ромскe језичке заједнице
18. Представник хрватскe језичке заједнице
19. Представник црногорскe језичке заједнице
20. Представник горанскe језичке заједнице