Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Жалба

Право на подношење жалбе Канцеларији повереника за језике у вези са кршењима језичких права, признатих и заштићених Законом о употреби језика или било којим другим правним актом Републике Косово, загарантовано је свим лицима, институцијама или организацијама. Жалбе се могу поднети на следећи начин:

- електронском поштом на:  [email protected]
- регистрованом поштом на: Канцеларија повереника за језике, Зграда Владе, Канцеалрија  605А Трг Мајке Терезе бб, 10000 Приштина,
- или лично на наведеној адреси.

Формулар за жалбе можете преузети ОВДЕ
Формулар на турском ОВДЕ
Формулар на босанском ОВДЕ

Podnosilac žalbe

Licni podaci

Da li želite da Vaši licni podaci ostanu poverljivi tokom žalbenog postupka?

Da li ste se žalili nadležnoj instituciji? Ako jeste, napišite detalje žalbe i eventualne odgovore.

Molimo Vas da, ukoliko je moguce, uz ovaj formular priložite kopije dokumenata ili dokaze koji idu u prilog tvrdnjama iznetim u vašoj žalbi.

Potvrdujem da su gore navedeni podaci tacni i potpuni.

Ovaj formular možete naci na adresi: www.poverenik-ks.org
Adresa: Kancelarija poverenika za jezike, zgrada Vlade | VI sprat, br. 605A |
Trg Majke Tereze b.b 10 000 Priština/ Kosovo
E-mail: [email protected] | Tel: 038 200 14 448 |