Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Историја

Канцеларија повереника за језике је основана априла 2012. године у склопу Кабинета премијера, а на основу Уредбе бр.07/2012.

Закон о употреби језика обавезује све јавне институције и пружаоце услуга да осигурају равноправну употребу оба службена језика, албанског и српског, као и службених језика у општинама, и језика који су у службеној употреби у општинама.

2007. године Влада Косова је основала Комисију за језике у складу са чланом 32 - Закона о употреби језика у циљу праћења спровођења закона, очувања, промоције и заштите службених језика, осигуравања њиховог равноправног статуса на Косову, као и заштите и очувања језика заједница чији матерњи језик није службени језик.

Упркос овлашћењима која је имала према Закону о употреби језика, у пракси су постојали бројни фактори који су ограничавали капацитет и ефикасност Комисије за језик. У циљу унапређења спровођења Закона о употреби језика, Влада Косова је 2011. године формирала радну групу за реформу Комисије за језике. (Одлука о оснивању рг). Пројекат реформе водила је Канцеларија премијера / Канцеларија за питања заједница. Као резултат рада радне групе, донета је Уредба 07/2012 о Канцеларији повереника за језике, на основу које су формирана два механизма подршке -  Одбор за језичку политику и Мрежа за језичку политику.

Такође, Уредба јасно дефинише процедуре и услове за одабир повереника за језике, као и за одабир особља Канцеларије.

4. априла 2012. године је потписана Уредба Владе бр.07/2012 о Канцеларији повереника за језике

29. маја 2012. године је формиран Одбор за језичку политику, који делује као форум за језичку политику.

Мрежа за језичку политику обезбеђује да институције именују службенике за везе са којима ће Канцеларија повереника за језике моћи да сарађује у циљу бољег спровођења Закона о Употреби језика.

19. децембра 2012. године именован је повереник за језике.