Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Kоординатор за истраге

Дужности и одговорности на функцији за жалбе, истраге и посредовање

– Координатор за истраге


Канцеларија повереника за језике ће, кроз функцију за жалбе, истраге и посредовање:
•    промовисати правна средства и решења у случају документованих кршења језичких права спровођењем независних истрага;
•    вршити преглед, посредовање и истраживање жалби које се односе на примену Закона;
•    формулисати предлоге о правним лековима и препорукама за обештећење или компензацију;
•     и, као последње средство, идентификацијом и утврђивањем санкција обезбедити прихватање обавеза проистеклих из Закона од стране релевантних институција.

Уз помоћ административног службеника, Координатор за истраге одговоран за жалбе, истраге и посредовање, осигураће да Канцеларија:

• примењује, разматра и развија, према потреби, Пословник о раду за управљање и истраживање жалби;
• развија и одражава систем за управљањем праћења жалби и базу података;
• саветује јавност у вези језичких права, као и и јавне институције у вези њихових обавеза при коришћењу језика (у конкретним случајевима жалбе);
• истражује и олакшава пријатељско поравнање жалби;
• покреће званичне истраге, по потреби;
• припрема препоруке о правним лековима, за надокнаду или обештећење, као део истраге и у вези са жалбама;
• припрема и доноси одлуке о жалбама и казнама, као резултат истражног поступка, када се придржавање прописа не може другачије постићи.

Koнтакт:                                                                                                                                                                                       
Makfire Azemi – координатор за истраге
Број тел.

038 200 14 902                                                                                    
e-маил:

[email protected]