Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448, 038 200 14 612 

[email protected]


Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Координатор за комуникације

Дужности и одговорности на функцији за комуникације – координатор за комуникације и службеник за комуникацију

Дужности и одговорности на функцији за комуникације – координатор за комуникације и службеник за комуникацију
Канцеларија повереника за језике ће, кроз функцију координатора за комуникације, промовисати подизање свести у јавности и јавним институцијама о језичкима правима и обавезама, као и о улози Канцеларије у вези са заштитом и унапређењем језичких права.
Координатор за комуникације, уз подршку службеника за комуникације, и повереником за језике и у сарадњи са службама за комуникације у одговарајућим институцијама, обезбеђују да Канцеларија:

•    развија и примењује план комуникације;
•    подигне свест јавности о Закону;
•    подигне свест међу институцијама под својом надлежношћу о Закону;
•    развија и јача методе комуникације на вишејезичкој основи, укључујући, али не ограничавајући се искључиво на веб странице јавних институција, као што је регулисано важећим законодавством, већ и на информативне брошуре и летке, упутства, семинаре и теренске посете, као и односе са медијима;
•    консултује Министарство образовања, науке и технологије ради концепирања и увршћавања потпрограма за језичка права као део наставног плана вишег средњошколског образовања;
•    обезбеђује да се надзорни органи власти и Одбор доследно обавесте о савету и препорукама које се дате одређеним институцијама;
•    помаже поверенику за језике у одржавању односа и сарадње са локалним и међународним институцијама.


Koнтакт:                                                                                                                                                                                      
Arta Pllana – координатор за комуникације
Број тел.
038 200 14 612                                                                                   
e-маил:
[email protected]